Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou

Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu.

K návrhu se kriticky vyjádřily:

Klub Za starou Prahu se připojuje ke kritice tohoto bezprecedentního kroku, který by znamenal naprostou anarchii v rozhodování o hodnotných památkových objektech a územích.

Reakce v médiích: