Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu

Aktualizace 14. 3. 2016: V neděli 13. března 2016 proběhla v Národním technickém muzeu výroční členská schůze Klubu Za starou Prahu. Zápis a usnesení budou publikovány ve Věstníku č. 1/2016. Složení předsednictva a domácí rady Klubu zůstalo pro rok 2016 nezměněno.

Výroční členké shromáždění Klubu Za starou Prahu se bude konat v neděli 13. března 2016 od 9,30 hod. v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze 7 na Letné. Členové Klubu dostanou v předsthu pozvánku s programem a členskou známkou na rok 2916.