Na Ministerstvu kultury ČR proběhlo za účasti zástupců odborné veřejnosti jednání nad zněním Věcného záměru památkového zákona. Podle zástupkyně Klubu Za starou Prahu (dr.K.Bečkové) je navržené znění velmi příznivé.

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-pamatkoveho-zakona-126465/

Nové


Věstník 1 / 2017