Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Klub Za starou Prahu

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou
Sekce: Památková péče

04.09.2018: Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Klub... více »

Připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
Sekce: Památková péče

24.07.2018: 24. 7. 2018 - Klub Za starou Prahu podal připomínky k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. V připomínkách se zaměřil na rozpor návrhu s právními předpisy oblasti památkové péče. více »

Pražský deník píše o památkové péči
Sekce: Kauzy

18.05.2018: Díky mladé sympatické redaktorce Elišce Černé vyšly v Pražském deníku dva zajímavé články, do nichž Klub Za starou Prahu částečně poskytl informace: 1) Článek o bourání architektonicky významných vil z meziválečného období, čtěte 1. strana, 2. strana 2) Článek o plánované výstavbě hotelu na smíchovské náplavce - čtěte ZDE více »

Zastupitelstvo MČ Praha 1 jednalo o Juditině věži
Sekce: Klub za starou Prahu

22.04.2018: Opoziční zastupitelé MČ Prahy 1 Kateřina Klasnová a Petr Kučera prosadili do jednání zastupitelstva městské části 10.4.2018 bod, v němž požadují v zájmu větší transparentnosti při plánování stavebních a dalších záměrů přenést rozhodování o Juditině věži na zastupitelstvo. Projednání bodu včetně interpelace předsedkyně Klubu Za starou Prahu a odpovědi starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je zaznamenáno... více »

Libeňský most není památou
Sekce: Kauzy

20.02.2018: Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, kterým neprohlásilo Libeňský most kulturní památkou, protože jeho nezbytná generální oprava nezaručuje, že bude zachována autenticita původní hmoty. Vzhledem k vysoké architektonické hodnotě však doporučuje postavit nový Libeňský most jako kopii původního. Dále o kauze Libeňský most čtěte zde. více »

Oblouková část Libeňského mostu by měla být kulturní památkou
Sekce: Kauzy

18.02.2018: Na Ministerstvo kultury ČR jsme zaslali 9. 2. 2018 dopis s poznámkami a poznatky ke kulturní hodnotě Libeňského mostu a možnosti jeho prohlášení za kulturní památku. více »

Památková inspekce zrušila souhlas s rekonstrukcí Juditiny věže
Sekce: Klub za starou Prahu

13.02.2018: Dostali jsme na vědomí Rozhodnutí Památkové inspekce MK ČR, kterým zrušila souhlas Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve věci necitlivé rekonstrukce Juditiny věže, sídla Klubu Za starou Prahu. Přehled kauzy a dokumenty ke kauze můžete číst ZDE. Mediální ohlasy: Blesk, MfD, iRozhlas více »

Stanovisko k situaci Libeňského mostu
Sekce: Kauzy

29.01.2018: Jako reakci na uzavření Libeňského mostu z důvodu jeho havarijní situace vydal Klub Za starou Prahu toto stanovisko . Další informace k vývoji kauzy, kterou sledujeme od roku 2005, lze jsou obsaženy ZDE. Čtěte též Mýty a fakta o Libeňském mostě, které zpracoval Adam Scheinherr ze sdružení Libeňský most nebourat, nerozšiřovat a z hnutí PRAHA SOBĚ. více »

Nejbližší akce

”Unser stat rathaus”. Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znakové galerie - ZRUŠENO!!!

Datum: Pondělí 21.01.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška se ze zdravotních důvodů odkládá na jaro 2019! V roce 2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce Staroměstské radnice. Restaurování se mimo jiné dočkaly také znakové galerie na fasádě radniční budovy. Přednáška bude rozdělena na několik částí. V první se krátce zastavíme u dějin Staroměstské radnice, připomeneme si její význam a nejdůležitější události, které se na ní nebo v její... více »

Raně gotické opevnění na Malé Straně

Datum: Pondělí 28.01.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: PhDr. Jarmila Čiháková
Cyklus: 466. Hovory o Praze

Čtyři desetiletí záchranného archeologického výzkumu systematicky prováděného v prostoru Malé Strany přinesla k historii tohoto místa množství nových údajů. Jedním z témat je i otázka přemyslovského opevnění z 2. poloviny 13. století, jehož podoba se před námi začíná zvolna rýsovat. více »

Jak se Pražané ženili, vdávali, žili v rodině a umírali, jak vychovávali děti, vzdělávali se a další

Datum: Úterý 29.01.2019  /  Čas: 16.30 hodin
Přednášející: PhDr. E. Havlovcová

Závěrečný díl cyklu přednášek o životě Pražanů v běhu staletí. více »

Prohlídka románkého reliéfu

Datum: Sobota 02.02.2019  /  Čas: 11 hodin
První únorovou sobotu bude možné navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Osada Baba a výstavní kolonie moderního bydlení v Evropě

Datum: Pondělí 04.02.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Eliška Podholová Varyšová
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška se zaměří na historii výstavních sídlišť Werkbundu v Evropě, vzniklých na přelomu 20. a 30. let 20. století, z nichž je u nás nejznámější pražská Baba. Výstava Osada Baba Svazu čs. díla v roce 1932 byla inspirována řadou výstav moderního bydlení pořádaných obdobnými organizacemi (Werkbund) v okolních státech - stuttgartskou kolonií Weissenhof, brněnským Novým domem, wroclawskou WUWA... více »