Poslední publikace
Věstník 2018 / 3

Klub Za starou Prahu

Obytné věže na Žižkově v Olšanské ulici
Sekce: Kauzy

18.06.2019: Nové stanovisko Klubu Za starou Prahu k vítěznému návrhu architektky Evy Jiřičné z interní soutěže developera Central Group na zástavbu parcely mezi ulicemi Olšanskou a Jana Želivského v Praze 3 na Žižkově na místě bývalé Hlavní telekomunikační ústředny. Stanovisko, zákresy do panoramatu a další informace ZDE více »

Juditina věž - plánovaná rekonstrukce
Sekce: Klub za starou Prahu

27.03.2019: V Juditině věži se 26. března 2019 uskutečnila schůzka starosty MČ Prahy 1 Pavla Čižinského a dalších členů samosprávy i státní správy MČ s projektanty rekonstrukce věže, památkáři a zástupci Klubu Za starou Prahu jako současného nájemce věže. Starosta vyjádřit zcela jednoznačné stanovisko, že věž musí být opravována jen v nejnutnějším rozsahu a vždy za součinnosti... více »

Informace pro členy Klubu Za starou Prahu
Sekce: Klub za starou Prahu

16.03.2019: Jednatelská zpráva Klubu za starou Prahu pro rok 2018 - předběžná verze; v konečné podobě bude text zveřejněn na členském shromáždění Klubu 23.3. 2019. Vážené účastnice, vážení účastníci členské schůze, dovolte mi jednatelskou zprávu zahájit otázkou: má ochrana památek v metropoli začátku 21. století smysl? A v čem tento smysl – v kontextu globalizované... více »

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí
Sekce: Klub za starou Prahu

15.03.2019: Dovolujeme si pozvat zájemce na vyhlášení výsledků patnáctého ročníku Ceny Klubu dne 18. března 2019 od 19 hod. do kavárny Mlýnská v Praze na Kampě. Přehled finalistů a rekapitulace předchozích ročníků. více »

Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu 2019
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Výroční členské shromáždění (tzv. valná hromada) se uskuteční v sobotu dne 23. 3. 2019 od 9, 30 hod.v přednáškovém sále Národního technického muzea. Členové Klubu obdrží včas poštou pozvánku a členskou známku na rok 2019. více »

Organizační informace
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Dovolujeme si informovat veřejnost, že měníme režim návštěvních hodin Klubu Za starou Prahu. Dosud platná návštěvní doba pro veřejnost vždy ve středu od 15-17,30 hod. zůstává sice zachována, ale je třeba svou návštěvu předem ohlásit, a to mailem, nebo telefonicky - viz kontakty. K tomuto rozhodnutí dospěla Domácí rada Klubu z důvodu, že drtivá většina kontaktů s veřejností se odehrává mimo... více »

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou
Sekce: Památková péče

04.09.2018: Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Klub... více »

Připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
Sekce: Památková péče

24.07.2018: 24. 7. 2018 - Klub Za starou Prahu podal připomínky k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. V připomínkách se zaměřil na rozpor návrhu s právními předpisy oblasti památkové péče. více »

Nejbližší akce

Pomník maršála Radeckého v kontextu pražské veřejné plastiky poloviny 19. století

Datum: Pondělí 23.09.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. arch. Jan Bárta
Cyklus: 472. Hovory o Praze

Devatenácté století bylo dobou velkého technického pokroku i společenských změn. Bohatí měšťané soutěžili o vliv se šlechtou, svoje bohatství i názory zhmotňovali významnými stavbami, otevíráním soukromých zahrad a parků veřejnosti a výzdobou veřejných prostranství památníky národních výtečníků. Jedním z nich byl i Josef Václav Radecký z Radče… více »

Úvod do památkové péče - restaurování

Datum: Pondělí 30.09.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži - Jubilejní cyklus ke 120. výročí KZsP

Latinské „restaurare“ znamená opět vystavěti, obnoviti. Je přirozené, že se toto slovo začalo používat pro opravy památek. Z původně obecného termínu se časem vyvinul pojem, jímž označujeme jednu ze specifických forem obnovy památkového fondu. Jinými specifickými formami jsou... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 12.10.2019  /  Čas: 11 hodin
Druhou říjnovou sobotu bude možné navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Salon a l’italienne? Oválný sál v evropské architektuře 17. století

Datum: Pondělí 14.10.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Bc. Tadeáš Kadlec
Cyklus: Pondělky ve věži

Působivý centrální sál oválného půdorysu se mezi 17. a 18. stoletím stal oblíbeným prvkem rezidenční architektury napříč Evropou. Jaká je geneze motivu, který v Čechách známe především ze staveb Giovanniho Battisty Alliprandiho? Kde hledat kořeny dispozice, na kterou narážíme v dílech nejvýznamnějších architektů nejdůležitějších evropských center raného novověku? Přednáška skrze vybrané téma sleduje... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 02.11.2019  /  Čas: 11 hodin
První listopadovou sobotu bude možnost navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »