Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Klub Za starou Prahu

Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu 2019
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Výroční členské shromáždění (tzv. valná hromada) se uskuteční v sobotu dne 23. 3. 2019 od 9, 30 hod.v přednáškovém sále Národního technického muzea. Členové Klubu obdrží včas poštou pozvánku a členskou známku na rok 2019. více »

Organizační informace
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Dovolujeme si informovat veřejnost, že měníme režim návštěvních hodin Klubu Za starou Prahu. Dosud platná návštěvní doba pro veřejnost vždy ve středu od 15-17,30 hod. zůstává sice zachována, ale je třeba svou návštěvu předem ohlásit, a to mailem, nebo telefonicky - viz kontakty. K tomuto rozhodnutí dospěla Domácí rada Klubu z důvodu, že drtivá většina kontaktů s veřejností se odehrává mimo... více »

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou
Sekce: Památková péče

04.09.2018: Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Klub... více »

Připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
Sekce: Památková péče

24.07.2018: 24. 7. 2018 - Klub Za starou Prahu podal připomínky k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. V připomínkách se zaměřil na rozpor návrhu s právními předpisy oblasti památkové péče. více »

Pražský deník píše o památkové péči
Sekce: Kauzy

18.05.2018: Díky mladé sympatické redaktorce Elišce Černé vyšly v Pražském deníku dva zajímavé články, do nichž Klub Za starou Prahu částečně poskytl informace: 1) Článek o bourání architektonicky významných vil z meziválečného období, čtěte 1. strana, 2. strana 2) Článek o plánované výstavbě hotelu na smíchovské náplavce - čtěte ZDE více »

Zastupitelstvo MČ Praha 1 jednalo o Juditině věži
Sekce: Klub za starou Prahu

22.04.2018: Opoziční zastupitelé MČ Prahy 1 Kateřina Klasnová a Petr Kučera prosadili do jednání zastupitelstva městské části 10.4.2018 bod, v němž požadují v zájmu větší transparentnosti při plánování stavebních a dalších záměrů přenést rozhodování o Juditině věži na zastupitelstvo. Projednání bodu včetně interpelace předsedkyně Klubu Za starou Prahu a odpovědi starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je zaznamenáno... více »

Libeňský most není památou
Sekce: Kauzy

20.02.2018: Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, kterým neprohlásilo Libeňský most kulturní památkou, protože jeho nezbytná generální oprava nezaručuje, že bude zachována autenticita původní hmoty. Vzhledem k vysoké architektonické hodnotě však doporučuje postavit nový Libeňský most jako kopii původního. Dále o kauze Libeňský most čtěte zde. více »

Oblouková část Libeňského mostu by měla být kulturní památkou
Sekce: Kauzy

18.02.2018: Na Ministerstvo kultury ČR jsme zaslali 9. 2. 2018 dopis s poznámkami a poznatky ke kulturní hodnotě Libeňského mostu a možnosti jeho prohlášení za kulturní památku. více »

Nejbližší akce

Památková péče na přelomu 80. a 90. let 20. století v Praze

Datum: Pondělí 25.02.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Anna Kusáková
Cyklus: 467. Hovory o Praze

Přednáška bude mapovat památkovou péči na přelomu dvou rozdílných období. Pro 80. i 90. léta bude nastíněn systém ochrany památek včetně právních norem. Přednáška představí také některé známé i méně známé kauzy - nádraží Těšnov, regenerace Jánského vršku či Špačkův dům. V závěru bude nastíněno, proč se nedařilo zajišťovat dostatečnou ochranu památek ani v jednom ze sledovaných... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 02.03.2019  /  Čas: 11 hodin
První březnovou sobotu bude možnost prohlédnout si jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Ženy významných mužů

Datum: Úterý 05.03.2019  /  Čas: 16.30 hodin
Přednášející: PhDr. E. Havlovcová
Cyklus: Porta Praga

Předmětem našeho zájmu budou nejen manželky československých prezidentů, ale i další, které jim stály blízko - např. dcery. Budeme si přibližovat také předsedy vlády a jejich ženy. Náš výklad dovedeme až do konce komunistického režimu v r. 1989. Začneme paní Charlotte Garrigue Masarykovou, povíme si i o dceři T.G.M. Alici a o dalších ženách, které na počátku existence republiky byly svým významným... více »

Pochyby a nejistoty nad některými náhrobky od Jana Kotěry

Datum: Pondělí 11.03.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Jakub Synecký
Cyklus: Pondělky ve věži

Dosud vzniklé soupisy Kotěrova díla věnovaly přiměřenou pozornost také jeho funerální tvorbě. Okolo některých prací se však vyskytly pochyby či nedorozumění ohledně jejich (ne)zachování, datování či oprávněnosti Kotěrova autorství. Pokusíme se podat souhrnný pohled na tato sporná díla. více »

Lusthausy a libosady pražského vůkolí, 2. díl

Datum: Pondělí 25.03.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: PhDr. Kateřina Bečková
Cyklus: 468. Hovory o Praze

Co spojuje zahradní a krajinářské počiny pražských mecenášů na přelomu 18. a 19. století? Kde byly Růžodol, Kanálka a Wimmerovy sady? Jak vypadaly Viničné hory a Špitálsko, než se z nich staly Vinohrady, Žižkov a Karlín? Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět přednáška, která bude ochutnávkou obsahu druhého dílu knihy Letohrádky, libosady a výletní místa, která vyjde v polovině tohoto... více »