Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Klub Za starou Prahu

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou
Sekce: Památková péče

04.09.2018: Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Klub... více »

Připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
Sekce: Památková péče

24.07.2018: 24. 7. 2018 - Klub Za starou Prahu podal připomínky k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. V připomínkách se zaměřil na rozpor návrhu s právními předpisy oblasti památkové péče. více »

Pražský deník píše o památkové péči
Sekce: Kauzy

18.05.2018: Díky mladé sympatické redaktorce Elišce Černé vyšly v Pražském deníku dva zajímavé články, do nichž Klub Za starou Prahu částečně poskytl informace: 1) Článek o bourání architektonicky významných vil z meziválečného období, čtěte 1. strana, 2. strana 2) Článek o plánované výstavbě hotelu na smíchovské náplavce - čtěte ZDE více »

Zastupitelstvo MČ Praha 1 jednalo o Juditině věži
Sekce: Klub za starou Prahu

22.04.2018: Opoziční zastupitelé MČ Prahy 1 Kateřina Klasnová a Petr Kučera prosadili do jednání zastupitelstva městské části 10.4.2018 bod, v němž požadují v zájmu větší transparentnosti při plánování stavebních a dalších záměrů přenést rozhodování o Juditině věži na zastupitelstvo. Projednání bodu včetně interpelace předsedkyně Klubu Za starou Prahu a odpovědi starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je zaznamenáno... více »

Libeňský most není památou
Sekce: Kauzy

20.02.2018: Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, kterým neprohlásilo Libeňský most kulturní památkou, protože jeho nezbytná generální oprava nezaručuje, že bude zachována autenticita původní hmoty. Vzhledem k vysoké architektonické hodnotě však doporučuje postavit nový Libeňský most jako kopii původního. Dále o kauze Libeňský most čtěte zde. více »

Oblouková část Libeňského mostu by měla být kulturní památkou
Sekce: Kauzy

18.02.2018: Na Ministerstvo kultury ČR jsme zaslali 9. 2. 2018 dopis s poznámkami a poznatky ke kulturní hodnotě Libeňského mostu a možnosti jeho prohlášení za kulturní památku. více »

Památková inspekce zrušila souhlas s rekonstrukcí Juditiny věže
Sekce: Klub za starou Prahu

13.02.2018: Dostali jsme na vědomí Rozhodnutí Památkové inspekce MK ČR, kterým zrušila souhlas Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve věci necitlivé rekonstrukce Juditiny věže, sídla Klubu Za starou Prahu. Přehled kauzy a dokumenty ke kauze můžete číst ZDE. Mediální ohlasy: Blesk, MfD, iRozhlas více »

Stanovisko k situaci Libeňského mostu
Sekce: Kauzy

29.01.2018: Jako reakci na uzavření Libeňského mostu z důvodu jeho havarijní situace vydal Klub Za starou Prahu toto stanovisko . Další informace k vývoji kauzy, kterou sledujeme od roku 2005, lze jsou obsaženy ZDE. Čtěte též Mýty a fakta o Libeňském mostě, které zpracoval Adam Scheinherr ze sdružení Libeňský most nebourat, nerozšiřovat a z hnutí PRAHA SOBĚ. více »

Nejbližší akce

Továrna na chléb ve Vysočanech

Datum: Pondělí 19.11.2018  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Mlýn a pekárnu někdejší akciové společnosti Odkolek čeká v nejbližší době zásadní proměna. Přednáška ji představí coby vynikající průmyslovou architekturu Huberta Gessnera i jako významný pražský podnik. více »

Jak se Pražané bavili

Datum: Úterý 20.11.2018  /  Čas: 16.30 hodin
Přednášející: PhDr. E. Havlovcová
Cyklus: Porta Praga

Projdeme jednotlivými stoletími a podíváme se, jak se naši předkové bavili, jaké slavnosti byly ve městě připravovány. Zúčastníme se korunovací, náboženských svátků i šlechtických a měšťanských zábav - plesů, poutí aj. Zajdeme si i do kavárny, která se od 19. století stala místem setkávání mj. i různých uměleckých osobností. To vše budeme sledovat až do období první republiky. Přednáška je... více »

Sokolovna v Libni

Datum: Pondělí 26.11.2018  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Martin Šanda
Cyklus: 464. Hovory o Praze

Secesní libeňská sokolovna z let 1909-10 je zpravidla zmiňována jako jedno z mnoha děl architekta Emila Králíčka. Je přitom třeba říci, že ve věci autorství nejen této budovy panují v obdobných kruzích jisté rozpaky. Otázku přitom dosti spolehlivě řeší donedávna nepovšimnuté archivní materiály. Jejich výpověď je ovšem daleko košatější. Archiválie nesmírně plasticky přibližují... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 01.12.2018  /  Čas: 11 a 14 hodin
První sobotu v měsíci bude opět možné navštívit Juditinu věž a shlédnout jedinečný románský reliéf a některé prostory věže samotné. více »

Praha nepostavená

Datum: Pondělí 03.12.2018  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Úsvit 20. století a následné období Československé republiky přinesly Praze řadu nových architektonických a urbanistických vizí. Pořáday se soutěže na řešení budov i celých území, které měly významně ovlivnit obraz města a Praze dodat metropolitního lesku. Velké množství z navrhovaných projektů se však z různých důvodů nakonec nedočkalo realizace, a tak mnohé vizionářské obrazy pražských... více »