← Zpět na vyhledávání

Architekti: I. Loos, J. Malátek, V. Aulický, J. Eisenreich
Investor: HB Reavis
Adresa: Praha 2, ulice Vinohradská, Římská
Od-do: 2015-2017
Účel stavby:

9. 5. 2017 Klub Za starou Prahu obdržel sdělení ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana o tom, že zahájil přezkum neprohlášení souboru budovy Transgas za kulturní památku. Od této chvíle až do vyhlášení konečného rozhodnutí musí být s Transgasem nakládáno jako s památkou.

2. 5. 2017 dostal Klub Za starou Prahu odpověď od Památkové inspekce MK ČR na podnět k přezkumu závazného stanoviska OPP MHMP. Výkonný orgán památkové péče podle vyjádření inspekce zákon svým stanoviskem neporušil.

21. března 2017 bylo vypracováno vyjádření Německého národního komitétu ICOMOS, kterým se jeho prezident Prof. dr. Jörg Haspel vyjádřil k hodnotě souboru budov Transgas. Vyjdření si můžete přečíst v originále i překladu.

16. března 2017: Zatímco budovy Transgasu se pomalu začínají rozebírat zevnitř, média našla v kauze zalíbení. Sledujte reportáž Českého rozhlasu, nebo navštívte rozebírané interiéry ve virtuální prohlídce.

S žádostí o názor na kauzu Transgas se Klub Za starou Prahu obrátil na několik zahraničních odborníků zabývajících se architekturou mladších historických období a obdržel dva zajímavé názory, jednak od profesorky Any Miljački z USA (Cambridge-Boston) a od profesora Domenica Chizzoniti z Itálie (Miláno). Oba názory si můžete přečíst v originále: (Miljački, Chizzoniti) i v překladu (Miljački, Chizzoniti).

5. února 2017 podal Klub Za starou Prahu k ministru kultury Mgr. Danielu Hermanovi podnět k přezkumu zamítavého rozhodnutí o neprohlášení Transgasu za kulturní památku. Současně podal podnět k přezkumu závazného stanoviska OPP MHMP na památkovou inspekci MK. 

30. ledna 2017 uspořádal Klub Za starou Prahu tiskovou konferenci, na níž prezentoval svůj názor k této kauze. Ohlasy v elektronických médidích:

ČT ART, pořad Kultura + (rozhovor s architektem V. Aulickým a profesorem R.Šváchou)

ČT 24

Radio WAVE

ECHO 24

Pražský deník

idnes s videem, které přináší prohlídku budovy komentovanou architektem Aulickým.

Reportáž na ČT - Události v regionech.

Tematická stránka v deníku Metro, kde je i minirozhovor s R. Šváchou.:

Deník E15

Kauzu sleduje i Blesk.

Na podporu zachování souboru budov Transgas natočili mladí čenové Klubu Za starou Prahu a jejich přátelé toto video.

30. 11. 2016 Ministerstvo kultury vydalo rozhodnutí o neprohlášení souboru budov Transgas za kulturní památku. Tím jej odsoudilo k demolici. Rozhodnutí se opírá především o názor posudků, které dodal do řízení investor, a rovněž o zamítavý názor pražského NPÚ a odboru památkové péče MHMP. 

V denním tisku vyšlo několik článků obhajujících hodnotu "mladých" památek a jmenovitě Transgasu: 23. 12. 2015 (K. Bečková, MfD), 16. 8. 2016 (R. Švácha, Právo), o Transgasu se hovoří také 20. 7. 2016  v rozhovoru K. Bečkové pro MfD. 

Během roku 2016 se k hodnotě budov souboru Transgas vyjadřují odborníci jednak v komisi MK ČR posuzující návrhy na prohlášení kulturní památkou a jednak v komisi pro ochranu památkového fondu 2. poloviny 20. století při generálním ředitelství NPÚ. Z jednání obou komisí vycházejí kladná doporučení pro prohlášení nemovitou kulturní památkou. Zápis z komise MK čtěte ZDE. Posudek profesora R. Šváchy napsaný pro komisi NPÚ, který je nejdůkladnějším shrnutím hodnot a kladů stavby, čtěte ZDE.

16. 3. 2016: Ministerstvo kultury ČR informuje, že zahájilo řízení o prohlášení souboru budov Transgas do seznamu kulturních památek. Zákres budov, o kterých se jedná do katastrální mapy.

14. 12. 2015: Návrh na prohlášení souboru budov bývalého ministerstva paliv a energetiky a plynárenského dispečinku Transgas byl doplněn dalšími údaji a referencemi v knižní a časopisecké produkci, jak to vyžadovalo Ministarstvo kultury ČR. Současně byl zaslán apel ministru kultury Mgr. Danielu Hermanovi k vyšší ochraně poválečné archiktektury Českolovenska.

Klub Za starou Prahu získal cenné informace od jediného žijícího člena tvůrčího týmu stavby architekta Václava Aulického.

Dne 10. 11. 2015 byla zorganizována prohlídka objektů Transgasu pro členy domácí rady Klubu Za starou Prahu. Klubovní delegaci provedl architekt Jakub Cigler, který je autorem navrhované nové stavby na místě budov Transgasu. Diskuse byla přátelská, ale o nutnosti demolice členy exkurse pan architekt nepřesvědčil. Bohužel je třeba konstatovat i opak. 

15. 10. 2015 požádalo Ministerstvo kultury Národní památkový ústav o vyjádření k podnětu a zároveň o uvedení referencí o stavbě v odborném zahraničním tisku. Dopis dostal Klub Za starou Prahu na vědomí.

Soubor staveb bývalého Plynárenského dispečinku a Ministerstva paliv a energetiky, situovaný v bloku pod budovou Československého rozhlasu, mezi ulicemi Římská a Vinohradská, vznikl mezi léty 1966–1976 podle projektu Ivo Loose, Jindřicha Malátka, Jana Eisenreicha a Václava Aulického. Komplex tvoří tři stavby, zasazené do architektonicky ztvárněného parteru, jehož součástí je i fontána při jihozápadní hraně pozemku. Rozdílná forma budov sleduje jejich různé náplně, komplex nicméně sjednocuje brutalistní pojetí hmot i prostoru, doplněné výrazně technicistními prvky. Celý areál představuje jeden z nejradikálnějších a nejkvalitnějších projevů tohoto stylu u nás. Z tohoto důvodu byl podán návrh na prohlášení budovy za kulturní památku.

O jara roku 2015 sledujeme snahu o demolici objektu a novou zástavbu na tom místě. Projekt novostavby zpracovává architekt Jakub Cíger, autor nedávno dokončených staveb Florentinum na Florenci a Quadrio ve Spálené ulici. 

Nové


Věstník 3 / 2016