← Zpět

Nebeská symbolika Nového Města pražského

PhDr. J. Chrastilová

Vycházka k výročí narození Karla IV., která se bude zabývat založením Nového Města, které je dílem právě tohoto panovníka.

Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu.
Vstupné 60/50 Kč, členové KZsP 20 Kč

Kde: Sraz na Karlově náměstí před Faustovým domem

Nové


Věstník 1 / 2017