← Zpět

Kostely sv. Mikuláše na Malé Straně a sv. Havla na Starém Městě, dvě barokně dynamická průčelí v Praze

Mgr. Jakub Bachtík

Další díl přednáškové řady o osobnostech a stavbách barokní éry v Praze se bude věnovat dvěma pozoruhodným stavbám vrcholného baroka. Kostely sv. Mikuláše na Malé Straně a sv. Havla na Starém Městě hrají v architektuře barokní Prahy zvláštní roli - jako jediné mají totiž monumentální průčelí na zvlněném půdorysu. Přesto obě stavby nemohou být odlišnější. V čem se liší? A co je spojuje? To se dozvíte na poslední lednové přednášce.

Kde: Juditina věž

cyklus Pražské baroko

Nové


Věstník 1 / 2017