Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Geometrické vztahy v některých Santiniho stavbách a jejich vztah ke křesťanskému platonismu

Datum: Pondělí 23.06.2014
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: RNDr. Jan Fábry, CSc.

Půdorysy Santiniho kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, stejně jako řezy lodí uvedené kaple, jeví pozoruhodné podobnosti s ilustracemi Keplerovy Druhé knihy Harmonices mundi. Tyto
podobnosti mohou být interpretovány jako ztvárnění myšlenek renesančního platonismu. Renesančním platonismem lze vysvětlit i další pozoruhodnosti kaple sv. Anny, jakými jsou jak bělostnost jejího interiéru, tak bezozdobnost vyšších etáží lodi.

Fotogalerie

Fotografie: