Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Humanizace sídlišť

Datum: Pondělí 30.04.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Hana Řepková
Cyklus: Pondělky ve věži

V posledních letech na většině panelových sídlišť probíhá snaha o „humanizaci“ domů i prostředí. Sídliště, původně bydlení v zeleni, jsou po částech zahušťována, dostavována, nepotřebné domy často i nahrazovány. Mění se celé prostředí, nicméně nejvíce je tento trend vidět na fasádách domů, které jsou zateplovány a oživovány pestrými barvami. Přednáška se bude zabývat výhodami i nevýhodami humanizace sídlišť z pohledu architektky-památkářky.

Fotogalerie

Fotografie: