Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Jindřich Freiwald a česká meziválečná divadelní architektura

Datum: Pondělí 11.05.2015
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Alžběta Jankulíková

Přednáška se bude zabývat divadelními budovami, které ve 30. letech 20. století navrhl architekt Jindřich Freiwald (1890-1945) pro města Hronov, Chrudim, Kolín, Čáslav a Poděbrady, z nichž první tři byly také realizovány. Pozornost bude věnována podmínkám, za kterých budovy vznikaly, jejich vzhledu a umístění, analýze stylotvorných prvků na fasádách i v interiérech, a také jejich zařazení do díla architekta Freiwalda.

Fotogalerie

Fotografie: