← Zpět

Vývoj kauzy » Václavské náměstí čp. 1601

Dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice nebyl prohlášen za památku

Rozhodnutí MK ČR nabylo právní moci 1. 10. 2012. Investor má volnou cestu k demolici!

Nové


Věstník 1 / 2017