← Zpět na vyhledávání

Architekti: Eva Jiřičná, Al - Design, s.r.o.
Investor: RSJ Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (Libor Winkler)
Adresa: Revoluční 30 (čp. 1502)
Od-do: 2010-2015
Účel stavby: Administrativní, společenský, kulturní

Dne 30. 5. 2016 byl podnět Klubu vyřízen Památkovou inspekcí tak, že neshledala důvod k zahájení přezkumného řízení. Nicméně z textu vyplývá, že závazné stanovisko sice nelze shledat nezákonným, věcně však Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy pochybil.  

18. 1. 2016 zaslal Klub Za starou Prahu žádost o přezkum závazného stanoviska Odboru památkové péče Magustrátu hl. m. Prahy na Památkovou inspekci MK ČR.

Dne 2. 12. 2015 vydal Odbor památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy závazné stanovisko, ve kterém demolici domu čp. 1502 povolil.

25. 10. 2015 - Rozhovor s architetkou Evou Jiřičnou o projektu novostavby a bourání historického domu čp.1502 v DVTV na Aktuálně.cz..

Dne 25. 3. vydal Klub Za starou Prahu své stanovisko k současnému vývoji záměru.

V roce 2015 probíhá již třetí řízení před památkovými orgány, které si klade za cíl vyřešit předmostí Štefánika mostu a nároží Revoluční ulice na novoměstské straně. Jde o třetí architektonický návrh a druhého investora. Bohužel i v  návrhu architektky Evy Jiřičné se počítá s demolicí jednoho z historických domů Revoluční třídy, raně novorenesanční stavby z roku 1869.

Dne 21. 7. 2010 vyslovil prostřednictvím oficiálního odborného vyjádření ředitel pražského pracoviště Národního památkového ústavu PhDr. Michael Zachař souhlas s demolicí historizujícího domu z roku 1869 na nároží ulic Revoluční a Nové Mlýny, a to ve prospěch novostavby komerčního polyfunkčního objektu. Naznačil tak bezprecedentní kapitulaci ústavu před investorským tlakem na novou zástavbu pozemku a politováníhodnou neschopnost hájit poslání, které mu bylo jako řediteli odborné památkové instituce svěřeno.

 

Nové


Věstník 1 / 2017