← Zpět na vyhledávání

Architekti:
Investor: Hlavní město Praha, TSK (Technická správa komunikací)
Adresa: Praha 7-Holešovice, Praha 8-Libeň
Od-do: 2015
Účel stavby: komunikace, most

4. 2. 2016 - Zastupitelé Pirátů na pražské radnici podpořili zachování Libeňského mostu a vyslovili jasný nesouhlas s jeho demolicí.

21. 1. 2016 - Ministerstvo kultury ČR oznámilo na svém webu, že zahajuje řízení o prohlášení mostu za kulturní památku. Po dobu řízení, ať dopadne jakkoliv, je most památkově chráněn.

19. 1. 2016 - Klub Za starou Prahu zaslal na MK ČR doplnění k návrhu na zapsání Libeňského mostu za kulturní památku. Reaguje v něm na skutečnost, že posudek technického stavu mostu zpracovaný Kloknerovým ústavem ČVUT pro Hlavní město Prahu, připustil opravu stávajícího tělesa mostu jako technicky možnou a zcela regulérní variantu. 

13. 1. 2016 - K podporovatelům zachování Libeňského mostu se připojili svými stanovisky Česká komora architektůČeský národní komitét ICOMOS.

15.12. 2015 - Ministerstvo kultury ČR odpovědělo Klubu Za starou Prahu na žádost o poskytnutí informací. Žádali jsme o dokument Rozhodnutí o neprohlášení mostu za památku z roku 2004 a statický posudek o neopravitelnosti mostu, který byl hlavním důvodem tehdejšího neprohlášení. Bohužel sme obdrželi jen rozhodnutí, posudek bohužel ministerstvo ve svém archivu nenalezlo. Nicméně text rozhodnutí z roku 2004 přináší šokující svědectví o nekompetenci tehdejšího odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který shledal Libeňský most stavbou hřmotnou až těžkopádnou, bez sochařské výzdoby, a tudíž celkově bez valné kulturní hodnoty. 

22. 10. 2015 Petice občanů Za zachování Libeňského mostu byla projednána na Zastupitelstvu Hlavního města Prahy dne 22.10.2015. Za petiční výbor a petenty vystoupili Kateřina Bečková, Jaroslav Zima a Adam Scheinherr. Bylo navrženo hlasování, aby zastupitelé dali prioritu opravě mostu před demolicí, pokud tuto možnost připustí v současné době zpracovávaný technický posudek Kloknerova ústavu ČVUT. Hlasování v tomto duchu individuálně veřejně podpořili zastupitelé Čižinský (KDU), Mirovský (SZ), Profant (Piráti). Při hlasování se ale většina zastupitelů zdržela, takže navržené usnesení nebylo přijato. Náměstek primátorky Petr Dolínek přislíbil, že po dodání zmíněného expertního posudku bude téma znovu projednáno na úrovni zastupitelstva. Záznam projednání petice lze vyhledat a shlédnout ZDE.

12. 10. 2015 Náměstek primátorky Petr Dolínek odpovídá na petici občanů. Z textu se však nezdá, že by město ze záměru demoliční přestavby mostu chtělo jakkoliv ustoupit.

Klub Za starou Prahu podal na MK ČR nový podnět k zapsání mostu za kulturní památku, který však ministerstvo odmítlo se zdůvodněním, že k projednání potřebuje posudek o opravitelnosti mostu.

V září-říjnu 2015 byl z iniciativy Hlavního města Prahy zadán posudek mostu, jeho statiky a technického stavu do Kloknerova ústavu ČVUT.

V září roku 2015 byla podána na magistrát petice za zachování mostu, již podepsalo 1732 Pražanů.

Řadu let plánuje Hlavní město Praha opravu Libeňského mostu, která však má být v podstatě demolicí. Přitom jde o významné dílo architekta Pavla Janáka a projektanta Františka Mencla z let 1925-1928. Poškození mostu jsou zaviněna dlouhodobou neúdržbou, most je však podle našeho názoru i dobroznání řady odborníků opravitelný. Ministerstvo kultury před cca 10 lety odmítlo most zapsat za kulturní památku, a tak jen vydalo všanc projetantům připravujícím nový rozšířený most. V roce 2015 se boj o zachování mostu rozhořel znovu.

Starší informace ke kauze naleznete ZDE.

Nové


Věstník 2-3 / 2017