← Zpět

Vývoj kauzy » Bytový dům v Růžové ulici

Přerušení řízení na OSŘ MHMP
Závazné stanovisko MK ČR
Odvolání Klubu Za starou Prahu proti výstavbě domu v Růžové ulici
Odbor stavebního řádu MHMP umožňuje KZSP podat odvolání
Odvolání proti vyloučení z řízení
Sdělení OV MČ Praha 1 o vyloučení z řízení
Odvolání Klubu Za starou Prahu jako opomenutého účastníka řízení
Územní rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 1
Závazné stanovisko Odboru památkové péče

Nové


Věstník 2-3 / 2017