Výpis kauz

Nádraží Bubny

S vekou nevolí jsme sledovali v září 2015 demolici unikátní budovy dílen v areálu nádraží Praha-Bubny. Budovy byly krátkou…

více »

Usedlost Cibulka v Košířích

Významný památkový areál usedlosti Cibulka již celá dvě desetiletí chátrá. Klub Za starou Prahu i jeho jednotliví členov…

více »

Praha 6-Bubeneč, Gotthardská 4, čp. 37 - zamýšlená demolice domu

Dům č. 37 v Gotthardské ulici je novostavbou z roku 1994. Tehdy byla výjimečně sejmuta památková ochrana ze zchátralého klasicistního objektu a…

více »

Hotel U Sixtů, Staroměstské nám., Celetná ulice

Tento záměr se zrodil již před více než dvaceti lety. Jeho podstatou je funkční propojení přibližně deseti historických objektů mezi Staroměstským n…

více »

Libeňský most

4. 2. 2016 - Zastupitelé Pirátů na pražské radnici podpořili zachování Libeňského mostu a vyslovili jasný nesouhlas s jeho demolicí. 21.…

více »

Auto PRAGA, Pernerova ul., Karlín

Pro servis automobilů Praga, které se vyráběly v Libni, byla v letech 1929-1931 zřízena na místě bývalé slévárny staré Daňkovky při…

více »

Václavské náměstí čp. 1601

15. dubna 2017 o Velikonocích na Bílou sobotu začala demolice domu. Na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím nám Odbor v…

více »

Revoluční čp. 1502

Dne 30. 5. 2016 byl podnět Klubu vyřízen Památkovou inspekcí tak, že neshledala důvod k zahájení přezkumného řízení. Nicméně z textu…

více »

Karlův most

Karlův most patří k nejslavnějším a nejvýznamnějším pamětihodnostem nejen Prahy, nejen Evropy, ale celého světa. Tomu odpovídá i…

více »

Václavské náměstí

Klub Za starou Prahu měl možnost prostřednictvím prezentace vedené osobně Ing. arch. Jakubem Ciglerem seznámit se dne 10. června 2009 se studií zástavby administrativního monobloku v dvorních částech…

více »

Nové


Věstník 1 / 2017