Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Pražský hrad jako dvorské sídlo 1800-1918

Datum: Pondělí 27.04.2015
Čas: 18
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: PhDr. Daniela Karasová, Csc., Mgr. Martin Halata, Ing. arch. Michal Šula