← Zpět

Lidová architektura v českých vesnicích v rumunském Banátu

Ing. arch. Václav Fanta (FŽP ČZU), Bc. Alena Rákosníková (NPÚ), RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (VÚKOZ, v. v. i.), Ing. arch. Jakub Čermák, Ing. arch. Adéla Poubová, Vojtěch Ružbatský (FA ČVUT)

V šesti vesnicích v rumunském regionu Banát, založených ve 20. letech 19. století českými kolonisty, se nachází velmi dobře dochovaná (a doposud jen okrajově prozkoumaná) lidová architektura vycházející z české tradice, na níž se zaměřil výzkum kolektivu přednášejících.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017