← Zpět

Večery s Přemyslem Koblicem

PhDr. Zdeněk Vácha

Druhý večer věnovaný pozůstalosti fotografa P.Koblice bude zaměřen
na jeho zachycení mimopražských scenérií.

Kde: Juditina věž

Památky pro každého

Nové


Věstník 1 / 2017