Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Zrození zvonu Václav pro kostel sv. Havla na Starém Městě

Datum: Pondělí 03.04.2017
Čas: 18
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Mgr. Ondřej Boháč

František Ekert ve své knize z roku 1883 Posvátná místa královského hlavního mìsta Prahy vyzdvihoval krásný hudební soulad svatohavelských zvonù. To pak vinou válečných rekvizic téměř celé dvacáté století neplatilo. Od 5. 3. 2017 se však opět můžete zaposlouchat do halasu zvonů, které si František Ekert tak obliboval. Do zvonice věže kostela sv. Havla se po dlouhých desetiletých vrátil zvon. A ne zvon ledajaký,  Praha získala nové nevšední umělecké  a řemeslné dílo s mimořádnou hudební kvalitou. Dílo, které doprovází pohnutný příběh. Jak se ze slovní hříčky zrodil zvon? Jak se zvon vyrábí a co vše předchází tomu, než se hlas zvonu poprvé rozezní?