← Zpět na vyhledávání

Architekti: Chapman Taylor International Services s.r.o., architekt Jan Pokorný
Investor: Realty IV, a.s. (James L. Woolf)
Adresa: Praha 1-Nové Město, čp. 1601, Václavské náměstí 47
Od-do: 2010-2015
Účel stavby: administrativa, obchod

15. dubna 2017 o Velikonocích na Bílou sobotu začala demolice domu. Na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím nám Odbor výstavby ˇUřadu Městské části Praha 1 zaslal Rozhodnutí o odstranění stavby z 23. 3. 2017.

4. dubna 2017 jsme dostali od Mgr. Petry Kolínské odpověď na naši výzvu, v níž vysvětluje, proč se Hlavní město Praha neodvolalo proti územnímu rozhodnutí pro propěch novostavby tzv. Květinového domu.

6. března 2017 se Klub Za starou Prahu obrátil dopisem na primátorku hlavního města Prahy a další radní s výzvou, aby podali proti územnímu rozhodnutí za hlavní město Prahu jako účastník řízení ze zákona odvolání. Tato výzva navazuje na petici z roku 2013, na jejímž základě se rada města rozhodla odvolat proti prvnímu tehdy vydanému územnímu rozhodnutí. Současně Klub vydal k této věci tiskové prohlášení.

23. února 2017 vydal Odbor výstavby ÚMČ Prahy 1 nové územní rozhodnutí, v němž povoluje stavbu tzv. Květinového domu. 

Stávající podoba domu z roku 1920 je dílem vynikajícího českého architekta Bohumíra Kozáka a představuje významný počin české modernistické architektury. Dům ve své současné hmotě a výšce dodržuje regulaci Václavského náměstí, která záměrně respektuje dominanci bočních věží Národního muzea. Už zdravý rozum a dobrý vkus napovídají, že demolice takto hodnotné stavby, navíc v památkově chráněné lokalitě je z principu vyloučena. Popřela by pravidla a principy ochrany kulturního dědictví vybojované předchozími generacemi milovníků památek a otevřela cestu k návratu nežádoucích demoličních praktik období pražské asanace.

Předchozí chronologii kauzy s proklikem na dokumenty naleznete ZDE.

Nové


Věstník 3 / 2016