← Zpět na vyhledávání

Architekti: Chapman Taylor International Services s.r.o., architekt Jan Pokorný
Investor: Realty IV, a.s. (James L. Woolf)
Adresa: Praha 1-Nové Město, čp. 1601, Václavské náměstí 47
Od-do: 2010-2015
Účel stavby: administrativa, obchod

6. března 2017 se Klub Za starou Prahu obrátil dopisem na primátorku hlavního města Prahy a další radní s výzvou, aby podali proti územnímu rozhodnutí za hlavní město Prahu jako účastník řízení ze zákona odvolání. Tato výzva navazuje na petici z roku 2013, na jejímž základě se rada města rozhodla odvolat proti prvnímu tehdy vydanému územnímu rozhodnutí. Současně Klub vydal k této věci tiskové prohlášení.

23. února 2017 vydal Odbor výstavby ÚMČ Prahy 1 nové územní rozhodnutí, v němž povoluje stavbu tzv. Květinového domu. 

Stávající podoba domu z roku 1920 je dílem vynikajícího českého architekta Bohumíra Kozáka a představuje významný počin české modernistické architektury. Dům ve své současné hmotě a výšce dodržuje regulaci Václavského náměstí, která záměrně respektuje dominanci bočních věží Národního muzea. Už zdravý rozum a dobrý vkus napovídají, že demolice takto hodnotné stavby, navíc v památkově chráněné lokalitě je z principu vyloučena. Popřela by pravidla a principy ochrany kulturního dědictví vybojované předchozími generacemi milovníků památek a otevřela cestu k návratu nežádoucích demoličních praktik období pražské asanace.

Předchozí chronologii kauzy s proklikem na dokumenty naleznete ZDE.

Nové


Věstník 3 / 2016