Poslední publikace
Věstník 2018 / 1

Program - Archiv akcí

Pevnost TerezínMísto: Juditina věž

Datum: Pondělí 06.03.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: Mgr. Ivan Fuksa
Přednáška se pokusí osvětlit vývoj pevnosti v bouřlivém 19. století, kdy došlo několikrát k velkému rozšíření Terezína. První rozšíření proběhlo během roku 1809, kdy zuřily Napoleonské války, a hrozilo, že se válečná vřava dostane k samotnému Terezínu, což se naštěstí nestalo. Další příprava Terezína na válečné útrapy přišla nedlouho potom v roce 1813, během závěru napoleonských válek, kdy pevnost... více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Datum: Sobota 04.03.2017
První březnovou sobotu bude možné navštívit jedinečný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže v 11.00 a 14.00 hodin. Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1. Vstup je knihkupectvím. Vstupné dobrovolné. více »

Známé i méně známé české královny – Kunhuta Haličská, Anna Jagellonská a Alžběta StuartovnaMísto: Juditina věž

Datum: Úterý 28.02.2017  /  Přednášející: PhDr. E. Havlovcová
Na životních osudech tří královen si vykreslíme nejen jejich portréty, ale budeme si všímat i doby, ve které žily. Pořádáno ve spolupráci s agenturou Porta Praga. Vstupné 60/50 Kč, členové KZsP 20 Kč. více »

Prázdné domy a co s nimiMísto: Juditina věž

Datum: Pondělí 27.02.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: Petr Zeman, Kateřina Nohelová
Prázdné domy straší v centrech měst i na jeho okrajích. Jak velký je to problém a dají se najít nějaké hlavní důvody, proč k tomu dochází? Má smysl chránit před zbořením i domy, které nespadají pod památkovou ochranu a je vůbec důvod k znepokojení, když macešsky se ke starým stavbám chovala každá doba? Jakým způsobem probíhá doplňování databáze prázdných domů čítající v současnosti skoro 1500 objektů... více »

Beuronská umělecká škola v PrazeMísto: Národní technické muzeum, kinosál

Fotografie: Datum: Pondělí 20.02.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: Mgr. Monica Bubna-Litic, předsedkyně Spolku přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim
Beuronské umění pojmenované podle místa vzniku v Beuronu v Bádensku Württembersku nekopíruje žádný umělecký styl, ale snaží se o svůj vlastní způsob vyjádření, které se svými základy přibližuje novému modernímu umění, aniž by o to cíleně usilovalo. Hlavní zakladatel beuronského umění sochař Peter Lenz (řeholní jméno Desiderius) hledal potřebné základy monumentálního umění v logických geometrických... více »

Bruno Bauer a industriální architekturaMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 06.02.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.
Projektování továren v českých zemích bylo součástí globálního vývoje, jehož směr určovaly specializované projekční kanceláře, schopné navrhnout provozní schéma, prostorové uspořádání i konstrukce průmyslových staveb, a zároveň dostát nárokům, kladeným na jejich vzhled. Ve střední Evropě byla patrně nejúspěšnější kancelář Bruna Bauera (1880–1938). více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Datum: Sobota 04.02.2017
První únorovou sobotu bude možné navštívit jedinečný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže v 11.00 a 14.00 hodin. Juditina věž, Mostecká 1, 118 00 Praha 1. Vstup je knihkupectvím. Vstupné dobrovolné. více »

Kostely sv. Mikuláše na Malé Straně a sv. Havla na Starém Městě, dvě barokně dynamická průčelí v PrazeMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 30.01.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: Mgr. Jakub Bachtík  /  Cyklus: cyklus Pražské baroko
Další díl přednáškové řady o osobnostech a stavbách barokní éry v Praze se bude věnovat dvěma pozoruhodným stavbám vrcholného baroka. Kostely sv. Mikuláše na Malé Straně a sv. Havla na Starém Městě hrají v architektuře barokní Prahy zvláštní roli - jako jediné mají totiž monumentální průčelí na zvlněném půdorysu. Přesto obě stavby nemohou být odlišnější. V čem se liší? A co je spojuje? To se dozvíte... více »

Liduše G. Mostecká a její Malostranské pověstiMísto: Národní technické muzeum

Fotografie: Datum: Pondělí 23.01.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: PhDr. Helga Turková
Vzpomínka na Ing. L. Štědrou, rozenou Marianiovou. Byla členkou Spolku spisovatelů beletristů Máj a psala pod pseudonymem Liduše G. Mostecká. V občanském životě byla profesorkou na tehdejší 20. jedenáctileté střední škole v Belojannisově (nyní Drtinově) třídě, v Praze 5 - Smíchov. Milovala však Malou Stranu, bydlila na Kampě, v domě vedle herce Národního divadla Eduarda Kohouta. Dvě její dcery,... více »

Geometrie v románských rotundáchMísto: Juditina věž

Datum: Pondělí 16.01.2017  /  Čas: 18  /  Přednášející: PhDr. Jarmila Čiháková, Martin Müller
Přednáška je věnována projektování románských rotund, zejména jejich půdorysů. Vychází z analýz 28 rotund postavených od přelomu 9./10. století do století 12. v Praze, Čechách, Moravě i sousedních zemích. Objevem je zjištění, že všechny rozměry i poměry jsou pečlivě a nápaditě předem projektované a pro vlastní stavbu existovaly už v té době vytyčovací projekty. Na několika příkladech se pokusíme... více »