Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Manuál pro (nové) členy Klubu Za starou Prahu

Kdo se může stát členem Klubu?

Každý, kdo se ztotožňuje s názory Klubu vyplývajícími z jeho stanovisek zveřejněných na klubovním webu nebo ve Věstníku. Každý, kdo neměl s Klubem v minulosti zásadní názorový spor. Přihlášku schvaluje Domácí rada Klubu.

Jak se stát členem Klubu?

» Vyplnit členskou přihlášku (DOC, PDF), a tu doručit poštou na adresu Mostecká 1, 110 01 Praha 1 nebo osobně do knihkupectví Juditina věž na téže adrese (pondělí - pátek 13-18 hod.). 
» Potřebné údaje (celé jméno s tituly, korespondenční adresa, datum narození, profese, telefon, e-mail) poslat e-mailem na adresu: zastarouprahu@seznam.cz. Zároveň uvést, zda si zájemce přijde osobně pro legitimaci a Věstníky do knihkupectví Juditina věž (pondělí - pátek 13-18 hod.), či zda je chce poslat poštou spolu se složenkou na úhradu členského příspěvku.

Výše ročního členského příspěvku

Od roku 2021

Základní 600,- Kč
Důchodce, student 400,- Kč
Člen, další rodinný příslušník bez nároku na Věstník 250,- Kč
Člen – mecenáš nad 1.499,- Kč

Do roku 2020 včetně

Základní 450,- Kč
Důchodce, student 250,- Kč
Člen, další rodinný příslušník bez nároku na Věstník 100,- Kč
Člen – mecenáš nad 999,- Kč

Způsob platby členského příspěvku

» v hotovosti v knihkupectví Juditina věž (pondělí - pátek 13-18 hod.), či na výročním valném shromáždění
» bankovním převodem na účet Klubu: 1933916349/0800, pro identifikaci platby nutno vypsat variabilní symbol, kterým je členské číslo uvedené na legitimaci
» složenkou, která bývá vložena zpravidla do prvního Věstníku v roce, pro identifikaci platby je vhodné vypsat variabilní symbol, kterým je členské číslo uvedené na legitimaci

Členská práva a možnosti

 • Účastnit se výročního valného shromáždění a volit Domácí radu Klubu
 • Navštěvovat jednání Domácí rady, která se konají vždy sudou středu (tj. sudý týden v roce) od 18,00 hod v zasedací síni Klubu v Juditině věži (Mostecká 1, Praha 1) a případnou aktivitou se dle svých možností podílet na činnosti Klubu.
 • Dostávat poštou Věstník Za starou Prahu (vychází zpravidla 3x ročně)
 • Nakupovat zboží v knihkupectví Juditina věž (kamenném i virtuálním) s členskou slevou 10%.
 • Navštěvovat přednáškové a další akce, pořádané Klubem pro veřejnost (programy jsou k dispozici v tištěné podobě v knihkupectví Juditina věž, v elektronické zde)
 • Podpořit Klub dobrovolně zvýšeným členským příspěvkem, či příspěvkem v kategorii Člen – mecenáš

Členské povinnosti

 • Uhradit roční členský příspěvek v aktuálně stanovené základní výši, a to nejpozději do konce běžného kalendářního roku (pokud není příspěvek v tomto termínu uhrazen je členství pozastaveno a zaniká nárok na zasílání dalších Věstníků)
 • Informovat Klub včas o změně zasílací adresy

Komunikace člena s Klubem

 • Vše, co souvisí s administrativou kolem členství, lze vyřídit v knihkupectví Juditina věž
  (pondělí - pátek 13-18 hod.), osobně nebo telefonicky (257 530 599), případně e-mailem (zastarouprahu@seznam.cz nebo juditinavez@seznam.cz ).
 • Pro odborné dotazy, podněty, připomínky lze využít e-mail: zastarouprahu@seznam.cz, případně si dohodnout schůzku v sídle Klubu v Mostecké ulici 1, vstup do věže přes knihkupectví Juditina věž.
 • Se závažným odborným podnětem se může člen přihlásit do pořadu jednání Domácí rady