Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Klub Za starou Prahu

Podpořte nezávislou památkovou péči!
Klub Za starou Prahu v programu Darujme.cz.

Online prezentace vítězného návrhu železničního mostu pod Vyšehradem
Sekce: Kauzy

18.01.2023: Záznam přenosu prezentace vítězného návrhu na nový železniční most pod Vyšehradem. Prezentace se uskutečnila 18.1 2023 v Národním technickém muzeu, Program prezentace začíná přibližně ve 23. minutě záznamu. více »

Nová petice za zachování železničního mostu
Sekce: Kauzy

13.12.2022: Petici lze elektronicky podepsat ZDE My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic přehodnotily záměr demolice kulturní památky železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní a následné výstavby mostu nového a začaly prioritně hledat a pracovat na řešení, které zajistí opravu a zachování nýtované konstrukce mostu na jeho současném místě. Záměr demolice nýtované části... více »

Stanovisko k návrhu nového železničního mostu pod Vyšehradem
Sekce: Kauzy

02.12.2022: V pondělí 21.11. 2022 byl veřejně představen návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem. Výběr návrhu byl v gesci komise, mezi jejímiž členy byli i zástupci Klubu Za starou Prahu. Z mediální prezentace návrhu je možno soudit, že návrh nového mostu byl vybrán se souhlasem Klubu. Tato interpretace není správná, jednání komise bylo součástí Soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží... více »

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k připravovanému zastavění dvora domu na Janáčkově nábřeží
Sekce: Kauzy

08.11.2022: Klub Za starou Prahu získal informaci, že firma Riverside Development s. r. o. zamýšlí upravit dům na nároží Vítězné ulice 1/čp. 126 a Janáčkova nábřeží na hotel a zastavět při tom téměř celou plochu dvora tohoto domu do výšky 3,71 metru. Záměr stavebníka schválil dne 28. března 2022 magistrátní odbor památkové péče s tím, že návrh zastavění dvora sice zvedá jeho výšku o jedno podlaží,... více »

Vítězné stavby Ceny Klubu Za starou Prahu za rok 2021
Sekce: Klub za starou Prahu

21.06.2022: Hlavními vítězi Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí byli vyhlášení za rok 2021 tentokrát dvě stavby: Dostavba Krajské knihovny v Českých Budějovicích, ateliér Kuba a Pilař, Ladislav Kuba, Tomáš Pilař. Muzeum horozelectví, Turnov, hippodesign, Radím Babák, Ondřej Tobola Přehled finalistů osmnáctého ročníku naleznete ZDE. více »

Orloj - dopis primátorovi a radním hl.m.Prahy
Sekce: Památková péče

17.06.2022: Primátorovi a radním hl.m. Prahy byl včera odeslán dopis, v němž je Klub nabádá, aby nepodcenili symbolický význam Mánesovy kalendářní desky na Staroměstském orloji a zasadili se o opravu svévolně změněné malby. více »

Omluva fotografovi Martinu Frouzovi
Sekce: Klub za starou Prahu

04.06.2022: Klub Za starou Prahu publikoval ve svém Věstníku č. 3/2021 článek Milana Patky o podivně pozměněných tvářích a detailech na ”kopii” kalendářní desky Josefa Mánesa na Staroměstském orloji. Článek vzbudil v posledních dnech mediální rozruch a detaily publikované v našem Věstníku přejala mnohá média. Na základě tohoto ohlasu se přihlásil fotograf Martin Frouz s informací, že je autorem publikovaných... více »

Protest třiceti osobností architektury a dějin umění proti přestavbě budovy Všeobecného penzijního ústavu v Praze
Sekce: Kauzy

21.12.2021: Členové předsednictva Klubu Za starou Prahu, předseda doc. Richard Biegel a místopředseda prof. Rostislav Švácha, byli iniciátory a organizátory otevřeného dopisu třiceti osobností, zejména architektů a pedagogů dějin architektury, novému ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi. Text a seznam signatářů čtěte ZDE. více »

Nejbližší akce

Prohlídka románského reliéfu a některých prostor Juditiny věže

Datum: Sobota 11.02.2023  /  Čas: 14,00
Přednášející: Jaroslav Navrátil

Komentovaná prohlídka románského reliéfu a Juditiny věže. Stručná informace o Klubu Za starou Prahu a jeho historii. Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné. více »

Evropská fajáns a majolika ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě

Datum: Pondělí 13.02.2023  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Denisa Hradilová
Cyklus: Pondělky ve věži

Slezské zemské muzeum v Opavě v rámci své sbírky umělecké historie uchovává velmi významnou kolekci evropské fajánse a majoliky. Jeden z nejvýznamnějších konvolutů v rámci muzejních sbírek České republiky není výjimečný jen co do množství sbírkových předmětů, ale především svou typologickou růzností a širokým časovým záběrem fajánse a majoliky od pozdního středověku do 19. století. Obsahuje artefakty... více »

Europa Nostra – evropský hlas občanské společnosti oddaný kulturnímu dědictví

Datum: Pondělí 20.02.2023  /  Čas: 18,00
Cyklus: Pondělky ve věži

Příspěvek představí celoevropskou federace nevládních organizací Europa Nostra, která je zaměřena na péči a ochranu evropského kulturního dědictví. Těžiště působení Europa Nostra můžeme vysledovat, kromě dalších, v těchto čtyřech klíčových oblastech: lobbing za péči a ochranu kulturního dědictví v Evropě, upozorňování na příklady dobré praxe, snaha o zviditelnění a ochranu ohrožených evropských památky... více »

Autorské čtení

Datum: Úterý 21.02.2023  /  Čas: 19,00
Cyklus: Autorská čtení

Tradiční autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů v Juditině věží (u Karlova mostu, Praha 1). Čtení je otevřeno i autorům povídek z řad veřejnosti (rozsah povídky do 2 stran A4). Večer je doplněn hudebními předěly amatérských hudebníků a cestovatelskou přednáškou. Věžné 80,- Kč více »

483. Hovory o Praze. Winternitzova vila očima Davida Cysaře

Datum: Pondělí 27.02.2023  /  Čas: 18,00
Přednášející: David Cysař
Cyklus: Hovory o Praze

David Cysař - pravnuk Josefa Winternitze představí Winternitzovu vilu očima jejích majitelů. Popíše historii rodiny, období první republiky a života ve vile, i období, kdy jim byla vila odebrána a sloužila jiným účelům. Bude se věnovat i novodobé historii, popíše proces navrácení vily rodině, její rekonstrukci a rozhodování o jejím současném využití. více »