Poslední publikace
Věstník 2022 / 2

Klub Za starou Prahu

Podpořte nezávislou památkovou péči!
Klub Za starou Prahu v programu Darujme.cz.

Stanovisko k návrhu nového železničního mostu pod Vyšehradem
Sekce: Kauzy

02.12.2022: V pondělí 21.11. 2022 byl veřejně představen návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem. Výběr návrhu byl v gesci komise, mezi jejímiž členy byli i zástupci Klubu Za starou Prahu. Z mediální prezentace návrhu je možno soudit, že návrh nového mostu byl vybrán se souhlasem Klubu. Tato interpretace není správná, jednání komise bylo součástí Soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží... více »

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k připravovanému zastavění dvora domu na Janáčkově nábřeží
Sekce: Kauzy

08.11.2022: Klub Za starou Prahu získal informaci, že firma Riverside Development s. r. o. zamýšlí upravit dům na nároží Vítězné ulice 1/čp. 126 a Janáčkova nábřeží na hotel a zastavět při tom téměř celou plochu dvora tohoto domu do výšky 3,71 metru. Záměr stavebníka schválil dne 28. března 2022 magistrátní odbor památkové péče s tím, že návrh zastavění dvora sice zvedá jeho výšku o jedno podlaží,... více »

Vítězné stavby Ceny Klubu Za starou Prahu za rok 2021
Sekce: Klub za starou Prahu

21.06.2022: Hlavními vítězi Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí byli vyhlášení za rok 2021 tentokrát dvě stavby: Dostavba Krajské knihovny v Českých Budějovicích, ateliér Kuba a Pilař, Ladislav Kuba, Tomáš Pilař. Muzeum horozelectví, Turnov, hippodesign, Radím Babák, Ondřej Tobola Přehled finalistů osmnáctého ročníku naleznete ZDE. více »

Orloj - dopis primátorovi a radním hl.m.Prahy
Sekce: Památková péče

17.06.2022: Primátorovi a radním hl.m. Prahy byl včera odeslán dopis, v němž je Klub nabádá, aby nepodcenili symbolický význam Mánesovy kalendářní desky na Staroměstském orloji a zasadili se o opravu svévolně změněné malby. více »

Omluva fotografovi Martinu Frouzovi
Sekce: Klub za starou Prahu

04.06.2022: Klub Za starou Prahu publikoval ve svém Věstníku č. 3/2021 článek Milana Patky o podivně pozměněných tvářích a detailech na ”kopii” kalendářní desky Josefa Mánesa na Staroměstském orloji. Článek vzbudil v posledních dnech mediální rozruch a detaily publikované v našem Věstníku přejala mnohá média. Na základě tohoto ohlasu se přihlásil fotograf Martin Frouz s informací, že je autorem publikovaných... více »

Protest třiceti osobností architektury a dějin umění proti přestavbě budovy Všeobecného penzijního ústavu v Praze
Sekce: Kauzy

21.12.2021: Členové předsednictva Klubu Za starou Prahu, předseda doc. Richard Biegel a místopředseda prof. Rostislav Švácha, byli iniciátory a organizátory otevřeného dopisu třiceti osobností, zejména architektů a pedagogů dějin architektury, novému ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi. Text a seznam signatářů čtěte ZDE. více »

Stanovisko k záměru ”Akropole Závist - Zpřítomnění”
Sekce: Kauzy

16.12.2021: Klub Za starou Prahu vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem úprav plochy národní kulturní památky Hradiště a keltské oppidum Závist podle ideového návrhu a studie „Akropole Závist – zpřítomnění“, které zpracoval AP ATELIER Josefa Pleskota. Podrobněji čtěte ZDE. více »

Rok od požáru dřevěného kostela sv. Michaela pod Petřínem
Sekce: Kauzy

25.10.2021: Klub Za starou Prahu s obavami sleduje pomalý průběh příprav na obnovu cenného kostelíčku sv. Michaela přeneseného z Podkarpatské Ukrajiny do Prahy v roce 1929 a vyhořelého v roce 2020. Podrobnosti ve Stanovisku. Fotografie: Zdeněk Lefan více »

Nejbližší akce

Komentovaná prohlíka románského reliéfu a některých prostor Juditiny věže.

Datum: Sobota 10.12.2022  /  Čas: 14,00
Přednášející: Jaroslav Navrátil

Možnost navštívit běžně nepřístupnou Juditinu věž. Prohlídka románského reliéfu a některých prostor věže. Krátká informace o Klubu Za starou Prahu. Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné. více »

Vesnické obydlí Petrovicka a Nechvalicka v 17. až 19. století

Datum: Pondělí 12.12.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Ing. arch. Jan Veselý
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška představí výsledky výzkumu o vesnické lidové architektuře 17.-19. století, který proběhl na rozhraní středních a jižních Čech a byl zejména zaměřen na stavby roubené. Sledována byla i hospodářská sociální situace stavebníků. Z výzkumu vznikla výstava, která se letos v létě uskutečnila ve skanzenu Vysoký Chlumec a následně vyšel kritický katalog, který bude také na přednášce prezentován. více »

481. Hovory o Praze

Datum: Pondělí 19.12.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Petr Rudolf Manoušek
Cyklus: Hovory o Praze

Pan Manoušek je český zvonař a to již ve třetí generaci. Jeho dědeček začínal s profesí zvonaře v Brně a jeho otec měl zvonárnu na Zbraslavi. Mnohá desetiletí také pečoval o zvony katedrály sv. Víta na Pražském Hradě. Přednáška bude doplněna o filmovou ukázku z restaurování Loretanské zvonkohry. více »