Poslední publikace
Věstník 2022 / 1

Klub Za starou Prahu

Vítězné stavby Ceny Klubu Za starou Prahu za rok 2021
Sekce: Klub za starou Prahu

21.06.2022: Hlavními vítězi Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí byli vyhlášení za rok 2021 tentokrát dvě stavby: Dostavba Krajské knihovny v Českých Budějovicích, ateliér Kuba a Pilař, Ladislav Kuba, Tomáš Pilař. Muzeum horozelectví, Turnov, hippodesign, Radím Babák, Ondřej Tobola Přehled finalistů osmnáctého ročníku naleznete ZDE. více »

Orloj - dopis primátorovi a radním hl.m.Prahy
Sekce: Památková péče

17.06.2022: Primátorovi a radním hl.m. Prahy byl včera odeslán dopis, v němž je Klub nabádá, aby nepodcenili symbolický význam Mánesovy kalendářní desky na Staroměstském orloji a zasadili se o opravu svévolně změněné malby. více »

Omluva fotografovi Martinu Frouzovi
Sekce: Klub za starou Prahu

04.06.2022: Klub Za starou Prahu publikoval ve svém Věstníku č. 3/2021 článek Milana Patky o podivně pozměněných tvářích a detailech na ”kopii” kalendářní desky Josefa Mánesa na Staroměstském orloji. Článek vzbudil v posledních dnech mediální rozruch a detaily publikované v našem Věstníku přejala mnohá média. Na základě tohoto ohlasu se přihlásil fotograf Martin Frouz s informací, že je autorem publikovaných... více »

Protest třiceti osobností architektury a dějin umění proti přestavbě budovy Všeobecného penzijního ústavu v Praze
Sekce: Kauzy

21.12.2021: Členové předsednictva Klubu Za starou Prahu, předseda doc. Richard Biegel a místopředseda prof. Rostislav Švácha, byli iniciátory a organizátory otevřeného dopisu třiceti osobností, zejména architektů a pedagogů dějin architektury, novému ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi. Text a seznam signatářů čtěte ZDE. více »

Stanovisko k záměru ”Akropole Závist - Zpřítomnění”
Sekce: Kauzy

16.12.2021: Klub Za starou Prahu vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem úprav plochy národní kulturní památky Hradiště a keltské oppidum Závist podle ideového návrhu a studie „Akropole Závist – zpřítomnění“, které zpracoval AP ATELIER Josefa Pleskota. Podrobněji čtěte ZDE. více »

Rok od požáru dřevěného kostela sv. Michaela pod Petřínem
Sekce: Kauzy

25.10.2021: Klub Za starou Prahu s obavami sleduje pomalý průběh příprav na obnovu cenného kostelíčku sv. Michaela přeneseného z Podkarpatské Ukrajiny do Prahy v roce 1929 a vyhořelého v roce 2020. Podrobnosti ve Stanovisku. Fotografie: Zdeněk Lefan více »

Stanovisko k zamýšlené demolici budovy Chemapolu-Investa v Praze Vršovicích
Sekce: Kauzy

18.10.2021: Klub Za starou Prahu vyjadřuje velké znepokojení a nesouhlas se záměrem zdemolovat budovu někdejšího podniku zahraničního obchodu Chemapol-Investa, dnes Kodaňská Office Center s. r. o., v Praze-Vršovicích, Kodaňské ulici 1441/46. Podrobnosti ve stanovisku - viz dokumenty. více »

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí 2019-2020
Sekce: Klub za starou Prahu

04.10.2021: Vítězové šestnáctého a sedmnáctého ročníku Ceny Klubu budou vyhlášení na slavnostním večeru v kavárně Mlýnská na Kampě dne 4. října 2021 od 19 hod. Přehled finalistů 16. ročníku za rok 2019. Přehled finalistů 17. ročníku za rok 2020. Pro novináře: odkaz na fotografie finalistů za oba ročníky po jednom... více »

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka románského reliéfu a některých prostor Juditiny věže.

Datum: Sobota 10.09.2022  /  Čas: 14,00
Přednášející: Jaroslav Navrátil

Možnost prohlídky románského reliéfu a některých prostor Juditiny věže. Krátká informace o historii Klubu Za starou Prahu. Omezený počet míst, rezervace na juditinavez@seznam.cz doporučena. Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné. více »

Vinicemi, lukami a sady Předního Ovence a Dehnic

Datum: Pondělí 12.09.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: PhDr. Kateřina Bečková
Cyklus: Pondělky ve věži

V rámci série publikací a výstav o jednotlivých pražských čtvrtích připravuje Muzeum hlavního města Prahy projekt zaměřený tentokrát na Bubeneč a Dejvice. Jeho autorka představí několik zajímavostí ze starší historie a místopisu obou obcí, které ji v rámci přípravných prací zaujaly, nebo překvapily. více »

Sakrální prostor v díle Jana Sokola.

Datum: Pondělí 19.09.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Bc. Adéla Vaculíková
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška se zaměří na hlavní návrhy katolických kostelů Jana Sokola, které vytvořil v průběhu dvacátých až šedesátých let 20. století. Návrhy jsou společně s teoretickými texty architekta ukázkou velmi specifického architektonického názoru, který má na jedné straně základ v meziválečné avantgardě a na straně druhé předznamenává experimenty v duchu nového poválečného smýšlení. více »

Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Datum: Pondělí 26.09.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Renata Mayerová a další
Cyklus: Hovory o knihách

Představení autorské monografie z konference Křivoklátsko mezi dvěma světy. Publikace obsahuje několik příspěvků renomovaných historiků věnující se období kdy po vzniku republiky se Křivoklátsko přechází do majetku státu. Jednotlivé články mapují hospodaření a správu velkostatku za Fürstenberků, poválečné revoluční nálady a snahy násilně zabrat křivoklátské panství a úspěšné jednání státu... více »

478. Hovory o Praze: Moderní urbanismus vs. historické město: přestavba center Paříže, Vídně, Říma a Prahy ve druhé polovině 19. století

Datum: Pondělí 26.09.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Cyklus: Hovory o Praze

Druhá polovina 19. století je obdobím bouřlivých urbanistických změn, které výrazně proměnily strukturu i charakter evropských měst. Nejvýrazněji se tyto zásahy propsaly do jejich historických center, která se náhle stala středem dynamicky rostoucích metropolí se vším, co k tomu patří. Střet dravých vizí moderního městského života s historickou urbanistickou strukturou vedl k demolicím a přestavbám,... více »