Poslední publikace
Věstník 2019 / 1

Klub Za starou Prahu

Obytné věže na Žižkově v Olšanské ulici
Sekce: Kauzy

18.06.2019: Nové stanovisko Klubu Za starou Prahu k vítěznému návrhu architektky Evy Jiřičné z interní soutěže developera Central Group na zástavbu parcely mezi ulicemi Olšanskou a Jana Želivského v Praze 3 na Žižkově na místě bývalé Hlavní telekomunikační ústředny. Stanovisko, zákresy do panoramatu a další informace ZDE více »

Juditina věž - plánovaná rekonstrukce
Sekce: Klub za starou Prahu

27.03.2019: V Juditině věži se 26. března 2019 uskutečnila schůzka starosty MČ Prahy 1 Pavla Čižinského a dalších členů samosprávy i státní správy MČ s projektanty rekonstrukce věže, památkáři a zástupci Klubu Za starou Prahu jako současného nájemce věže. Starosta vyjádřit zcela jednoznačné stanovisko, že věž musí být opravována jen v nejnutnějším rozsahu a vždy za součinnosti... více »

Informace pro členy Klubu Za starou Prahu
Sekce: Klub za starou Prahu

16.03.2019: Jednatelská zpráva Klubu za starou Prahu pro rok 2018 - předběžná verze; v konečné podobě bude text zveřejněn na členském shromáždění Klubu 23.3. 2019. Vážené účastnice, vážení účastníci členské schůze, dovolte mi jednatelskou zprávu zahájit otázkou: má ochrana památek v metropoli začátku 21. století smysl? A v čem tento smysl – v kontextu globalizované... více »

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí
Sekce: Klub za starou Prahu

15.03.2019: Dovolujeme si pozvat zájemce na vyhlášení výsledků patnáctého ročníku Ceny Klubu dne 18. března 2019 od 19 hod. do kavárny Mlýnská v Praze na Kampě. Přehled finalistů a rekapitulace předchozích ročníků. více »

Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu 2019
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Výroční členské shromáždění (tzv. valná hromada) se uskuteční v sobotu dne 23. 3. 2019 od 9, 30 hod.v přednáškovém sále Národního technického muzea. Členové Klubu obdrží včas poštou pozvánku a členskou známku na rok 2019. více »

Organizační informace
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Dovolujeme si informovat veřejnost, že měníme režim návštěvních hodin Klubu Za starou Prahu. Dosud platná návštěvní doba pro veřejnost vždy ve středu od 15-17,30 hod. zůstává sice zachována, ale je třeba svou návštěvu předem ohlásit, a to mailem, nebo telefonicky - viz kontakty. K tomuto rozhodnutí dospěla Domácí rada Klubu z důvodu, že drtivá většina kontaktů s veřejností se odehrává mimo... více »

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou
Sekce: Památková péče

04.09.2018: Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Klub... více »

Připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
Sekce: Památková péče

24.07.2018: 24. 7. 2018 - Klub Za starou Prahu podal připomínky k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. V připomínkách se zaměřil na rozpor návrhu s právními předpisy oblasti památkové péče. více »

Nejbližší akce

Božena Horneková/Rothmayerová a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor

Datum: Pondělí 25.11.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Maria Szadkowska
Cyklus: 474. Hovory o Praze

Přednáška se bude věnovat spolupráci textilní výtvarnice Boženy Hornekové/Rothmayerové a dcery prezidenta republiky Alice Masarykové. Představí vztahy mezi těmito dvěma osobnostmi ženské kultury 20. a 30. let 20. století. Za nejzásadnější etapu jejich spolupráce lze považovat vznik stylu tzv. Moderní ženy, který byl ve formě modelového systému oblečení prezentován Boženou Hornekovou/Rothmayerovou... více »

Úvod do památkové péče - kulturní hodnoty památek a autenticita

Datum: Pondělí 02.12.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži - Jubilejní cyklus ke 120. výročí KZsP

Čím se památky odlišují od běžných staveb a věcí? Kulturními hodnotami! Zachování kulturních hodnot je důvodem památkové péče i cílem jejího snažení. Kulturní hodnoty jsou klíčovým pojmem vztahu společnosti ke kulturnímu dědictví, a to nejen pro profesionály, ale pro všechny, koho památky zajímají. Čím lépe jim rozumíme, tím intenzivněji a poučeněji dokážeme hodnoty památek vnímat, všímat si věcí,... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 07.12.2019  /  Čas: 11 hodin
První prosincovou sobotu bude možnost navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Beton, břasy, boletice. Praha na vlně brutalismu

Datum: Pondělí 09.12.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Cyklus: Pondělky v věži

Přednáška a představí knihu ”Beton, břasy, boletice. Praha na vlně brutalismu” - a spolu s ní také téma a různé podoby tzv. ”brutalistické” architektury v českém (československém) pojetí.Po éře furiantského socialistického realismu a hravě dekorativního bruselského stylu začali českoslovenští architekti ve druhé polovině šedesátých let vyhledávat inspiraci v myšlenkových proudech, jež už bezmála desetiletí... více »

Jindřich (1820-1896) a Jan (1864-1901) Trenkwaldovi, největší zhotovitelé praporů nejen v Praze, ale v českých zemích

Datum: Pondělí 16.12.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. Aleš Brožek
Cyklus: 475. Hovory o Praze

Jindřich Trenkwald patřil mezi vážené pražské měšťany. Jeho němečtí rodiče se do Prahy přistěhovali na začátku 19. století. Otec byl nejprve obchodník s galanterií a později komisařem nad potravní daní. Jindřich měl obchodního ducha (na rozdíl od mladšího bratra Josefa Matyáše, který se proslavil jako malíř historických obrazů a řízením malířské akademie) a kráčel ve stopách otce. Od prodeje galanterie... více »