Poslední publikace
Věstník 2019 / 1

Klub Za starou Prahu

Obytné věže na Žižkově v Olšanské ulici
Sekce: Kauzy

18.06.2019: Nové stanovisko Klubu Za starou Prahu k vítěznému návrhu architektky Evy Jiřičné z interní soutěže developera Central Group na zástavbu parcely mezi ulicemi Olšanskou a Jana Želivského v Praze 3 na Žižkově na místě bývalé Hlavní telekomunikační ústředny. Stanovisko, zákresy do panoramatu a další informace ZDE více »

Juditina věž - plánovaná rekonstrukce
Sekce: Klub za starou Prahu

27.03.2019: V Juditině věži se 26. března 2019 uskutečnila schůzka starosty MČ Prahy 1 Pavla Čižinského a dalších členů samosprávy i státní správy MČ s projektanty rekonstrukce věže, památkáři a zástupci Klubu Za starou Prahu jako současného nájemce věže. Starosta vyjádřit zcela jednoznačné stanovisko, že věž musí být opravována jen v nejnutnějším rozsahu a vždy za součinnosti... více »

Informace pro členy Klubu Za starou Prahu
Sekce: Klub za starou Prahu

16.03.2019: Jednatelská zpráva Klubu za starou Prahu pro rok 2018 - předběžná verze; v konečné podobě bude text zveřejněn na členském shromáždění Klubu 23.3. 2019. Vážené účastnice, vážení účastníci členské schůze, dovolte mi jednatelskou zprávu zahájit otázkou: má ochrana památek v metropoli začátku 21. století smysl? A v čem tento smysl – v kontextu globalizované... více »

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí
Sekce: Klub za starou Prahu

15.03.2019: Dovolujeme si pozvat zájemce na vyhlášení výsledků patnáctého ročníku Ceny Klubu dne 18. března 2019 od 19 hod. do kavárny Mlýnská v Praze na Kampě. Přehled finalistů a rekapitulace předchozích ročníků. více »

Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu 2019
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Výroční členské shromáždění (tzv. valná hromada) se uskuteční v sobotu dne 23. 3. 2019 od 9, 30 hod.v přednáškovém sále Národního technického muzea. Členové Klubu obdrží včas poštou pozvánku a členskou známku na rok 2019. více »

Organizační informace
Sekce: Klub za starou Prahu

28.01.2019: Dovolujeme si informovat veřejnost, že měníme režim návštěvních hodin Klubu Za starou Prahu. Dosud platná návštěvní doba pro veřejnost vždy ve středu od 15-17,30 hod. zůstává sice zachována, ale je třeba svou návštěvu předem ohlásit, a to mailem, nebo telefonicky - viz kontakty. K tomuto rozhodnutí dospěla Domácí rada Klubu z důvodu, že drtivá většina kontaktů s veřejností se odehrává mimo... více »

Návrh změny památkového zákona iniciovaný primátorkou Adrianou Krnáčovou
Sekce: Památková péče

04.09.2018: Pražská primátorka Adriana Krnáčová předložila ke schválení Radě hl.m.Prahy 28. 8. 2018 materiál, v němž v rámci zákonodárné iniciativy města navrhuje změnu památkového zákona v § 14. V průběhu schvalovacího procesu navrhuje zrušit povinnost výkonného orgánu státní památkové péče (obce s rozšířenou působností, v Praze magistrát) opatřit si jako podklad odborné vyjádření Národního památkového ústavu. Klub... více »

Připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
Sekce: Památková péče

24.07.2018: 24. 7. 2018 - Klub Za starou Prahu podal připomínky k návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. V připomínkách se zaměřil na rozpor návrhu s právními předpisy oblasti památkové péče. více »

Nejbližší akce

Goethe v Čechách a jeho přátelé v Praze

Datum: Pondělí 21.10.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Ing. Gabriela Kalinová, CSc.
Cyklus: 473. Hovory o Praze

Rok 2019 je rokem mnoha výročí, ale některým jubilejím nebyla z oficiálních míst věnována dostatečná pozornost. To je nejen případ Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale také Johanna Wolfganga von Goetha, od jehož narození uplynulo 28. srpna 2019 270 let. Je smutné, že jeho výročí zůstalo téměř nepovšimnuto právě v Čechách, ke kterým měl tak úzký vztah - navštívil je celkem 17krát a strávil zde, počítáno... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 02.11.2019  /  Čas: 11 hodin
První listopadovou sobotu bude možnost navštívit jedinečný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii

Datum: Pondělí 04.11.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a prostor reprezentace mladého demokratického státu. Přednáška se zaměří na proměnu Pražského hradu v časovém rozmezí let 1948 až 1968 v souvislosti s tím, jak se měnil úhel... více »

Sídliště Ďáblice: historie, tvůrci a příběhy

Datum: Pondělí 11.11.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Hana Řepková, Ondřej Tuček, Karel Veselý, Alena Pechátová
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška představí novou knihu o ďáblickém sídlišti, bude přiblížena soutěž na sídliště včetně dosud neznámých variant návrhů, dále mezinárodní souvislosti a kontext, řešení interiérů a nakonec i vzpomínky prvních obyvatel na život na sídlišti po dokončení. Kniha Sídliště Ďáblice: architektura pro lidi bude během přednášky k dispozici za zvýhodněnou cenu 549 Kč. více »

Gotická brána sv. Valentina na Starém Městě

Datum: Pondělí 18.11.2019  /  Čas: 18 hodin
Přednášející: Mgr. Petr Starec
Cyklus: Pondělky ve věži - archeologie

více »