Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Klub Za starou Prahu

Podpořte nezávislou památkovou péči!
Klub Za starou Prahu v programu Darujme.cz.

Nový díl podcastu Za starou Prahu! - Barrandovské terasy
Sekce: Klub za starou Prahu

18.05.2024: Novou epizodu našeho podcastu si můžete poslechnout zde. Ikonické výletní místo Pražanů je už mnoho let ve stádiu hibernace. Chvíli to dokonce vypadalo, že z funkcionalistického skvostu nic nepřežije. Vše se ale mění s novou výstavbou ateliéru Kuba & Pilař - silueta, kompozice, účel, cílová skupina... Poslechněte si proto naše povídání o strastiplných osudech celého areálu,... více »

Laureát 20. ročníku Ceny KZsP již znám!
Sekce: Klub za starou Prahu

14.05.2024: Na slavnostním večeru byly v kavárně Mlýnská vyhlášeny výsledky 20. ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí. Letošním laurátem se staly Centrální polytechnické dílny a galerie města Pardubic od ateliéru Šépka architekti (Jan Bárta, Marek Fischer, Jan Šépka). Přehled... více »

Tisková zpráva k 20. ročníku Ceny KZsP
Sekce: Klub za starou Prahu

13.05.2024: Dvacátý ročník Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2023. Cena Klubu Za starou Prahu, udělovaná od roku 2001 nejlepším novostavbám v historických jádrech měst a vesnic České republiky, dospěla do svého jubilejního dvacátého ročníku. Její výsledky budou vyhlášeny večer 13. května 2024 v kavárně Mlýnská na pražské Kampě.... více »

Vyhlášení jubilejního 20. ročníku Ceny KZsP za novou stavbu v historickém prostředí
Sekce: Klub za starou Prahu

30.04.2024: Je to neuvěřitelné - 20. ročník je tu!!! Představení finalistů a dekorování vítězů jubilejního ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí proběhne 13. května od 19 hod. v kavárně Mlýnská (Všehrdova 449, Malá Strana). Fotografie staveb, které se probojovaly do finále. Ke vzniku Ceny přivedla Domácí radu nespokojenost s kvalitou novostaveb v historickém... více »

STANOVISKO K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO ZÁSTAVBU NAD KOLEJIŠTĚM HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
Sekce: Kauzy

23.04.2024: V současné době je na různých úrovních hlavního města i městské části Praha 2 projednáván návrh změny územního plánu, který by umožnil masivní zástavbu volných prostor nad kolejištěm Hlavního nádraží v Praze. Vzhledem k závažnosti celého záměru vydává Klub Za starou Prahu toto stanovisko: 1) Dotčené území je nedílnou součástí historického centra Prahy a nachází se na hraně... více »

Vyjádření k debatě v České televizi o plastikách na fasádách obchodního domu MÁJ
Sekce: Kauzy

21.04.2024: Mimořádný veřejný zájem i rozpaky vzbudil průběh debaty mezi sochařem Davidem Černým a vedoucí odd. správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, která proběhla 19. 4. 2024 na České televizi v pořadu Události, komentáře. Protože se nás vyznění pořadu silně dotklo, rozhodli jsme se vydat toto jednoznačné vyjádření. více »

Plastiky pohyblivých motýlů na fasádách obchodního domu Máj
Sekce: Kauzy

20.04.2024: K záměru výzdoby fasád obchodního domu Máj velkými kinetickými plastikami motýlů jsme se vy jádřili 10. března t.r. takto: Klub Za starou Prahu zaznamenal ve veřejném mediálním prostoru informaci, že investor razantní přestavby obchodního domu MÁJ na nároží Národní třídy a Spálené ulice hodlá obohatit jeho fasády uměleckými díly. Dle těchto informací jde o dvě kinetické plastiky „motýlů“... více »

Nový díl podcastu Za starou Prahu!
Sekce: Klub za starou Prahu

06.04.2024: Reakce na výsledky bedlivě sledovaného soutěžního dialogu již poněkud ochladly, a je tedy na místě se na celou situaci podívat zevrubně a ze širší perspektivy. První ze dvou epizod věnovaných hlavnímu nádraží nás provede širšími vztahy území, historickým vývojem místa a naťukne i jeho budoucnost. Tentokrát s Kateřinou Bečkovou, Veronikou Vicherkovou, Rostislavem Šváchou a Lukášem Veverkou. Epizoda... více »

Nejbližší akce

Zánik starého Mostu

Datum: Pondělí 20.05.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Věra Brožová, Mgr. Tomáš Brož
Cyklus: Pondělky ve věži

V archivu NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se nachází ojedinělý soubor více než sedmdesáti dokumentárních filmů z těžební oblasti severozápadních Čech, které zachytily řadu obcí před jejich zánikem. Je tak unikátním záznamem již neexistujících lokalit, jejichž památky, pokud unikly likvidaci, byly přesunuty na nová místa. Nejvíce filmů je věnováno městu Most, symbolu této historické etapy. Prezentace... více »

Autorské čtení

Datum: Pátek 24.05.2024  /  Čas: 19,00
Tradiční autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů v Juditině věží. Čtení je otevřeno i autorům povídek z řad veřejnosti (rozsah povídky do 2 stran A4). Večer je doplněn hudebními předěly amatérských hudebníků a cestovatelskou přednáškou. Věžné 80,- Kč více »

496. Hovory o Praze. Stará Praha, Josefina Dušková a Mozartovi přátelé – příspěvek k jubilejnímu Roku české Hudby

Datum: Pondělí 27.05.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: Ing. Gabriela Kalinová
Cyklus: Hovory o Praze

Letos máme opět Rok české hudby – čtyřkou totiž končí životní jubilea našich největších skladatelů, Bedřicha Smetany (1824 – 1884) a Antonína Dvořáka (úmrtí 1904). Musíme si však uvědomit, že tito velcí hudební skladatelé nevyrostli ve vzduchoprázdnu, ale že navázali na již existující hudební tradice vlastní našemu kulturnímu prostoru. K nim patří nepochybně tradice mozartovská – Smetanův učitel Josef... více »

Bubeneč a Dejvice, známé, neznámé, poznané i skryté

Datum: Pondělí 03.06.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: PhDr. Kateřina Bečková
Cyklus: Ponděky ve věži

Bubeneč a Dejvice jsou oblíbená rezidenční území dnešní Prahy 6, která vnímáme převážně jako moderní čtvrti 20. století. Muzeum hlavního města Prahy nyní vydává obsáhlou obrazovou publikaci, která tyto bývalé obce představí i v jejich starším období. Výběr méně známých zajímavosti z knihy Bubeneč / Dejvice. Siamská dvojčata pražského severozápadu bude obsahem setkání s její autorkou Kateřinou Bečkovou. ... více »

Prohlídka románského reliéfu

Datum: Sobota 08.06.2024  /  Čas: 14,00
Přednášející: Jaroslav Navrátil

Komentovaná prohlídka románského reliéfu a některých prostor Juditiny věže. Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné. více »