Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Klub Za starou Prahu

Podpořte nezávislou památkovou péči!
Klub Za starou Prahu v programu Darujme.cz.

Podcast Za starou Prahu!
Sekce: Klub za starou Prahu

18.05.2024: Podcast Za starou Prahu, který připravude Domácí rada Klubu Za starou Prahu má za sebou sedm epizod a před sebou prázdniny. Pokračovat bychom chtěli opět na podzim. Všechny natočené epizody si můžete poslechnout zde. více »

Laureát 20. ročníku Ceny KZsP již znám!
Sekce: Klub za starou Prahu

14.05.2024: Aktualizace 1.6.2024: Ideu klubovní Ceny a zamyšlení nad jejími dvaceti ročníky si můžete poslechnout v podcastu Za starou Prahu. Její zakladatel a předseda Rostislav Švácha spolu s jejím tajemníkem a předsedou Klubu Richardem Biegelem odpovídají na otázky Lukáše Veverky. Na slavnostním večeru byly v kavárně Mlýnská vyhlášeny výsledky 20. ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu... více »

Tisková zpráva k 20. ročníku Ceny KZsP
Sekce: Klub za starou Prahu

13.05.2024: Dvacátý ročník Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 2023. Cena Klubu Za starou Prahu, udělovaná od roku 2001 nejlepším novostavbám v historických jádrech měst a vesnic České republiky, dospěla do svého jubilejního dvacátého ročníku. Její výsledky budou vyhlášeny večer 13. května 2024 v kavárně Mlýnská na pražské Kampě.... více »

Vyhlášení jubilejního 20. ročníku Ceny KZsP za novou stavbu v historickém prostředí
Sekce: Klub za starou Prahu

30.04.2024: Je to neuvěřitelné - 20. ročník je tu!!! Představení finalistů a dekorování vítězů jubilejního ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí proběhne 13. května od 19 hod. v kavárně Mlýnská (Všehrdova 449, Malá Strana). Fotografie staveb, které se probojovaly do finále. Ke vzniku Ceny přivedla Domácí radu nespokojenost s kvalitou novostaveb v historickém... více »

STANOVISKO K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO ZÁSTAVBU NAD KOLEJIŠTĚM HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
Sekce: Kauzy

23.04.2024: V současné době je na různých úrovních hlavního města i městské části Praha 2 projednáván návrh změny územního plánu, který by umožnil masivní zástavbu volných prostor nad kolejištěm Hlavního nádraží v Praze. Vzhledem k závažnosti celého záměru vydává Klub Za starou Prahu toto stanovisko: 1) Dotčené území je nedílnou součástí historického centra Prahy a nachází se na hraně... více »

Vyjádření k debatě v České televizi o plastikách na fasádách obchodního domu MÁJ
Sekce: Kauzy

21.04.2024: Mimořádný veřejný zájem i rozpaky vzbudil průběh debaty mezi sochařem Davidem Černým a vedoucí odd. správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, která proběhla 19. 4. 2024 na České televizi v pořadu Události, komentáře. Protože se nás vyznění pořadu silně dotklo, rozhodli jsme se vydat toto jednoznačné vyjádření. více »

Plastiky pohyblivých motýlů na fasádách obchodního domu Máj
Sekce: Kauzy

20.04.2024: K záměru výzdoby fasád obchodního domu Máj velkými kinetickými plastikami motýlů jsme se vy jádřili 10. března t.r. takto: Klub Za starou Prahu zaznamenal ve veřejném mediálním prostoru informaci, že investor razantní přestavby obchodního domu MÁJ na nároží Národní třídy a Spálené ulice hodlá obohatit jeho fasády uměleckými díly. Dle těchto informací jde o dvě kinetické plastiky „motýlů“... více »

Nový díl podcastu Za starou Prahu!
Sekce: Klub za starou Prahu

06.04.2024: Reakce na výsledky bedlivě sledovaného soutěžního dialogu již poněkud ochladly, a je tedy na místě se na celou situaci podívat zevrubně a ze širší perspektivy. První ze dvou epizod věnovaných hlavnímu nádraží nás provede širšími vztahy území, historickým vývojem místa a naťukne i jeho budoucnost. Tentokrát s Kateřinou Bečkovou, Veronikou Vicherkovou, Rostislavem Šváchou a Lukášem Veverkou. Epizoda... více »

Nejbližší akce

(Vý)Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany

Datum: Pondělí 16.09.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. art. Lucia M. Tóthová
Cyklus: Pondělky ve věži

Odložená přednáška z 10. června Prednáška predstaví niekoľkoročný výskum autorky publikácie „(Vý)Stavoprojekt Trnava, Trenčín, Piešťany“, Lucie M. Tóthovej, ktorý sa zameriava na architektúru bývalého Československa v období normalizácie. Už názov publikácie prezrádza, že výskum sa sústredil predovšetkým na projektový ústav Stavoprojekt, ktorý okrem iných miest sídlil tiež v Trnave. V neposlednom... více »

498. Hovory o Praze. Druhý život cihelny v Roztokách- Žalově

Datum: Pondělí 30.09.2024  /  Čas: 18
V roce 2023 byla při záchranném archeologickém výzkumu Muzea v Roztokách nečekaně objevena cihelná kruhová pec v prostoru bývalého hliniště na Žalově v Roztokách. Žalovská cihelna byla významnou dodavatelkou cihel pro stavební expanzi vnitřního prstence nově budovaných čtvrtí Velké Prahy koncem 19.století a 1. poloviny 20. století. Jelikož se hliniště nachází nedaleko přemyslovského hradiště Levý... více »

499. Hovory o Praze. Oskar Kafka. Co měl příbuzný spisovatele Franze Kafky společného s automobily, aviatikou a Prahou?

Datum: Pondělí 21.10.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: Michal Plavec
Cyklus: Hovory o Praze

Oskar Kafka (*5. prosince 1882 Praha — †2. prosince 1957 Praha) pocházel z dobře situované pražské rodiny. Jeho tatínek Angelus provozoval palírnu, obchodoval s vínem a lihovými nápoji a na počátku 20. století měl v pronájmu velkostatek trojského zámku s vinicí u sv. Kláry. Byl také jedním ze svědků při narození později světoznámého spisovatele Franze Kafky, s jehož tatínkem byl v přízni. Oba pocházeli... více »

500. Hovory o Praze. Usedlost Kneislovka a její historie

Datum: Pondělí 25.11.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Alice Bartůšková, MgA. Anna Ferdus a Ing. Václav Jandáček
Cyklus: Hovory o Praze

Usedlost Kneislovka letos oslavila 300 let od prvních zmínek o kapli SV. Jana Nepomuckého. Dobře zachovaný areál s drobnými stavbami, zahradami a fragmenty historické výzdoby je málo známým místem na hranici mezi Břevnovem a Smíchovem. V posledních letech areál restauruje Svěřenský fond pro zachování zahrad a staveb na bývalé viniční usedlosti Kneislovka, který nechal restaurovat kapli a stavby s... více »

501. Hovory o Praze. Výstava českých jesliček o Vánocích roku 1907 v Praze

Datum: Pondělí 16.12.2024  /  Čas: 18,00
Přednášející: Jaromír Tlustý
Cyklus: Hovory o Praze

První samostatná výstava jesliček a betlémů se v Praze konala na rozhraní let 1907 a 1908. V prostorách muzea v zahradě Kinských návštěvníci, jichž výstavou prošlo více jak čtyři tisíce, mohli vidět 37 kompletních betlémů, nebo jejich částí. Výstavu pořádala Národopisná společnost a tvůrcem byl duchovní Karel Procházka. Nejen, že se výstava poprvé pokusila ukázat betlemářství jako samostatný fenomén,... více »