Poslední publikace
Věstník 2023 / 1

Klub Za starou Prahu

Podpořte nezávislou památkovou péči!
Klub Za starou Prahu v programu Darujme.cz.

Proběhl devatenáctý ročník Ceny Klubu
Sekce: Klub za starou Prahu

05.06.2023: Devatenáctý ročník Ceny Klubu Za starou Prahu v historickém prostředí zná svého vítěze. Podrobněji ZDE. více »

Nástavba domu v Tiché ulici v lokalitě Hřebenka
Sekce: Kauzy

22.05.2023: Klub Za starou Prahu se prostřednictvím podnětu od občanů dozvěděl o plánu necitlivé dvoupodlažní nástavby v Tiché ulici v Praze 5 na Smíchově. Protože nejde o výjimečný památkový problém v této oblasti, vydává následující Stanovisko. více »

Devastace Německého domu v Českých Budějovicích
Sekce: Kauzy

10.02.2023: Klub Za starou Prahu se dozvěděl, že Statutární město České Budějovice připravuje devastační přestavbu významné kulturní památky tzv. Německého domu, později kulturního domu Slavie, který byl postaven v letech 1871-1872 podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Paradoxní je skutečnost, že přestavba této zapsané kulturní památky se má uskutečnit za dotační peníze, které administruje... více »

Online prezentace vítězného návrhu železničního mostu pod Vyšehradem
Sekce: Kauzy

18.01.2023: Záznam přenosu prezentace vítězného návrhu na nový železniční most pod Vyšehradem. Prezentace se uskutečnila 18.1 2023 v Národním technickém muzeu, Program prezentace začíná přibližně ve 23. minutě záznamu. více »

Nová petice za zachování železničního mostu
Sekce: Kauzy

13.12.2022: Petici lze elektronicky podepsat ZDE My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic přehodnotily záměr demolice kulturní památky železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní a následné výstavby mostu nového a začaly prioritně hledat a pracovat na řešení, které zajistí opravu a zachování nýtované konstrukce mostu na jeho současném místě. Záměr demolice nýtované části... více »

Stanovisko k návrhu nového železničního mostu pod Vyšehradem
Sekce: Kauzy

02.12.2022: V pondělí 21.11. 2022 byl veřejně představen návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem. Výběr návrhu byl v gesci komise, mezi jejímiž členy byli i zástupci Klubu Za starou Prahu. Z mediální prezentace návrhu je možno soudit, že návrh nového mostu byl vybrán se souhlasem Klubu. Tato interpretace není správná, jednání komise bylo součástí Soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží... více »

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k připravovanému zastavění dvora domu na Janáčkově nábřeží
Sekce: Kauzy

08.11.2022: Klub Za starou Prahu získal informaci, že firma Riverside Development s. r. o. zamýšlí upravit dům na nároží Vítězné ulice 1/čp. 126 a Janáčkova nábřeží na hotel a zastavět při tom téměř celou plochu dvora tohoto domu do výšky 3,71 metru. Záměr stavebníka schválil dne 28. března 2022 magistrátní odbor památkové péče s tím, že návrh zastavění dvora sice zvedá jeho výšku o jedno podlaží,... více »

Vítězné stavby Ceny Klubu Za starou Prahu za rok 2021
Sekce: Klub za starou Prahu

21.06.2022: Hlavními vítězi Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí byli vyhlášení za rok 2021 tentokrát dvě stavby: Dostavba Krajské knihovny v Českých Budějovicích, ateliér Kuba a Pilař, Ladislav Kuba, Tomáš Pilař. Muzeum horozelectví, Turnov, hippodesign, Radím Babák, Ondřej Tobola Přehled finalistů osmnáctého ročníku naleznete ZDE. více »

Nejbližší akce

488. Hovory o Praze. Pražské panoramy před rokem 1914, aneb co předcházelo kina

Datum: Pondělí 25.09.2023  /  Čas: 18,00
Přednášející: Jaromír Tlustý
Cyklus: Hovory o Praze

Dnes již zapomenutý fenomén konce 19. století, předchůdce dnešních 3D kin. V Praze existovalo mezi lety 1886 a 1914 nejméně sedm panoram, jejichž historie je dnes téměř zapomenuta. V době existence se však jednalo o fenomén, velmi oblíbený a hojně navštěvovaný. Návštěvník mohl díky konstrukci panoram a tam prohlížených stereofotografií procestovat celý svět. Krom velmi oblíbené zábavy snad... více »

Za památkovými zónami a usedlostmi pražské venkovské zástavby ve Střešovicích a Břevnově

Datum: Pondělí 02.10.2023  /  Čas: 17,00
Přednášející: PhDr. Pavel Bureš
Cyklus: Pondělky ve věži - vycházka

Müllerova – Loosova vila – postavena 1928-1930 architektem Adolfem Loosem za přispění architekta Karla Lhoty pro významného stavebního podnikatele Františka Müllera a jeho ženu Miladu, ředitele významné firmy Müller&Kapsa, luxusní reprezentativní funkcionalistická vila, Loos zde plně uplatnil svůj originální koncept tzv. raumplanu – řešení architektury v prostorech. Dnes expoziční využití (MMP). ... více »

Most, zánik a zrození

Datum: Pondělí 09.10.2023  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Lucie Radová, Mgr. Tomáš Brož
Cyklus: Pondělky ve věži

Město Most zmizelo ze zemského povrchu během osmnácti let. O jeho demolici oficiálně rozhodla československá vláda v roce 1964, poslední objekty byly zbourány v roce 1982. Během této doby zaniklo vše, co historické, přirozeně utvářené město definovalo. Stovky staveb, z nichž část můžeme i v celorepublikovém kontextu zařadit mezi mimořádně hodnotné památky, veškerá infrastruktura, bezprostřední krajinné... více »

Hrabě Michna staví. Jak na Michnův palác na Malé Straně?

Datum: Pondělí 16.10.2023  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Tadeáš Kadlec
Cyklus: Pondělky ve věži

Odložená přednáška z března Dům, který si před koncem třicetileté války na Malé Straně vybudoval hrabě Václav Michna z Vacínova, je stavba v mnoha ohledech výjimečná. Jiné šlechtické sídlo podobné umělecké úrovně bychom v Praze čtyřicátých let 17. století hledali stěží. Autora velkorysého, jen zčásti provedeného návrhu ale neznáme a podoba záhadné stavby vede jen k dalším... více »

Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba v českých zemích a ve Vídni

Datum: Pondělí 23.10.2023  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Martin Strakoš, Mgr. Romana Rosová
Cyklus: Pondělky ve věži

Architekt a urbanista Camillo Sitte představuje klíčovou osobnost pro formování urbanistické teorie i praxe v závěru 19. a na počátku 20. století. V úvodu se přednášející budou zabývat počátky Sitteho života a tvorby ve Vídni v kontextu generace architektů a umělců z okruhu vídeňské Okružní třídy, výrazně ovlivňující Sitteho formování. Již během vysokoškolských studií zkoumal urbanismus a architekturu... více »