Poslední publikace
Věstník 2022 / 2

Klub Za starou Prahu

Podpořte nezávislou památkovou péči!
Klub Za starou Prahu v programu Darujme.cz.

Vítězné stavby Ceny Klubu Za starou Prahu za rok 2021
Sekce: Klub za starou Prahu

21.06.2022: Hlavními vítězi Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí byli vyhlášení za rok 2021 tentokrát dvě stavby: Dostavba Krajské knihovny v Českých Budějovicích, ateliér Kuba a Pilař, Ladislav Kuba, Tomáš Pilař. Muzeum horozelectví, Turnov, hippodesign, Radím Babák, Ondřej Tobola Přehled finalistů osmnáctého ročníku naleznete ZDE. více »

Orloj - dopis primátorovi a radním hl.m.Prahy
Sekce: Památková péče

17.06.2022: Primátorovi a radním hl.m. Prahy byl včera odeslán dopis, v němž je Klub nabádá, aby nepodcenili symbolický význam Mánesovy kalendářní desky na Staroměstském orloji a zasadili se o opravu svévolně změněné malby. více »

Omluva fotografovi Martinu Frouzovi
Sekce: Klub za starou Prahu

04.06.2022: Klub Za starou Prahu publikoval ve svém Věstníku č. 3/2021 článek Milana Patky o podivně pozměněných tvářích a detailech na ”kopii” kalendářní desky Josefa Mánesa na Staroměstském orloji. Článek vzbudil v posledních dnech mediální rozruch a detaily publikované v našem Věstníku přejala mnohá média. Na základě tohoto ohlasu se přihlásil fotograf Martin Frouz s informací, že je autorem publikovaných... více »

Protest třiceti osobností architektury a dějin umění proti přestavbě budovy Všeobecného penzijního ústavu v Praze
Sekce: Kauzy

21.12.2021: Členové předsednictva Klubu Za starou Prahu, předseda doc. Richard Biegel a místopředseda prof. Rostislav Švácha, byli iniciátory a organizátory otevřeného dopisu třiceti osobností, zejména architektů a pedagogů dějin architektury, novému ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi. Text a seznam signatářů čtěte ZDE. více »

Stanovisko k záměru ”Akropole Závist - Zpřítomnění”
Sekce: Kauzy

16.12.2021: Klub Za starou Prahu vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem úprav plochy národní kulturní památky Hradiště a keltské oppidum Závist podle ideového návrhu a studie „Akropole Závist – zpřítomnění“, které zpracoval AP ATELIER Josefa Pleskota. Podrobněji čtěte ZDE. více »

Rok od požáru dřevěného kostela sv. Michaela pod Petřínem
Sekce: Kauzy

25.10.2021: Klub Za starou Prahu s obavami sleduje pomalý průběh příprav na obnovu cenného kostelíčku sv. Michaela přeneseného z Podkarpatské Ukrajiny do Prahy v roce 1929 a vyhořelého v roce 2020. Podrobnosti ve Stanovisku. Fotografie: Zdeněk Lefan více »

Stanovisko k zamýšlené demolici budovy Chemapolu-Investa v Praze Vršovicích
Sekce: Kauzy

18.10.2021: Klub Za starou Prahu vyjadřuje velké znepokojení a nesouhlas se záměrem zdemolovat budovu někdejšího podniku zahraničního obchodu Chemapol-Investa, dnes Kodaňská Office Center s. r. o., v Praze-Vršovicích, Kodaňské ulici 1441/46. Podrobnosti ve stanovisku - viz dokumenty. více »

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí 2019-2020
Sekce: Klub za starou Prahu

04.10.2021: Vítězové šestnáctého a sedmnáctého ročníku Ceny Klubu budou vyhlášení na slavnostním večeru v kavárně Mlýnská na Kampě dne 4. října 2021 od 19 hod. Přehled finalistů 16. ročníku za rok 2019. Přehled finalistů 17. ročníku za rok 2020. Pro novináře: odkaz na fotografie finalistů za oba ročníky po jednom... více »

Nejbližší akce

Českobratrský liturgický prostor a jeho současné (architektonické) podoby

Datum: Pondělí 03.10.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. Anna Boučková
Cyklus: Pondělky ve věži

Architektonické a výtvarné pojetí liturgického prostoru ve stavbách druhé největší církve v ČR, Českobratrské církve evangelické, dlouhodobě představuje fenomén stojící mimo hlavní linii vnitrocírkevní i uměleckohistorické diskuse. Přesto je zřejmé, že prostor má přímý vliv na prožívání liturgie a dotýká se tak každého účastníka bohoslužeb. Současně se ukazuje, že církev, obecně považovaná... více »

Komentovaná prohlídka románského reliéfu a některých prostor Juditiny věže.

Datum: Sobota 08.10.2022  /  Čas: 14,00
Přednášející: Jaroslav Navrátil

Možnost navštívit běžně nepřístupnou Juditinu věž. Prohlídka románského reliéfu a některých prostor věže. Krátká informace o Klubu Za starou Prahu. Vstup nihkupectvím, vstupné dobrovolné. více »

Modernistická architektura v dialogu s historickým městem: stavby Bohumila Böhma v Českém Krumlově

Datum: Pondělí 10.10.2022  /  Čas: 1800
Přednášející: Bc. Tereza Štěpánová
Cyklus: Pondělky ve věži

V sedmdesátých letech 20. století byly v Českém Krumlově postaveny tři realizace navržené architektem Bohumilem Böhmem, pracovníkem českobudějovického Stavoprojektu. Jde o kino, panelové sídliště se základní školou i obchodním střediskem a původní sídlo OV KSČ a přidružených organizací. Hlavním tématem přednášky budou tyto stavby, zejména pak jejich vztah k výjimečnému historickému jádru, a to ve... více »

Potíže s tiskárnami, potíže s modernitou – české knižní úpravy 60. let 20. století

Datum: Pondělí 17.10.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Mgr. et Bc. Václav Šafka
Cyklus: Pondělky ve věži

Knižní úpravy v šedesátých letech 20. století představovaly svébytnou oblast výtvarné činnosti, která neustále oscilovala mezi volnou a užitou tvorbou a která i v dobových diskuzích budila nemalé vášně. Svou vázaností na polygrafický průmysl a státem řízený systém nakladatelství se navíc nevyhnula specifickým problémům, které nebyly přítomné v žádné jiné oblasti. V přednášce se autor pokusí všechny... více »

Architekt Miroslav Masák

Datum: Pondělí 24.10.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Prof. PhDr. Rostislav Švácha
Cyklus: Pondělky ve věži

Miroslav Masák vstoupil do dějin české architektury 20. století jako spoluzakladatel libereckého sdružení Sial. Velký vliv na jeho postoje mělo také přátelství s Václavem Havlem. Přednáška seznámí posluchače s hlavními Masákovými díly, ke kterým patří pražský obchodní dům Máj, rekonstrukce Veletržního paláce pro Národní galerii nebo liberecké obchodní centrum Ještěd, jehož demolice v roce 2009 pobouřila... více »