Poslední publikace
Věstník 2022 / 1

Klub Za starou Prahu

Koncept jednatelské zprávy na výroční členskou schůzi 2021
Sekce: Klub za starou Prahu

15.04.2022: Koncept jednatelské zprávy, která bude ve své definitivní podobě přednesena na výroční členské schůzi Klubu Za starou Prahu v NTM 23. 4. 2022 si můžete přečíst v liště dokumentů vpravo. více »

Informace pro členy Klubu Za starou Prahu
Sekce: Klub za starou Prahu

15.03.2022: Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu se bude konat v sobotu dne 23. dubna 2022 od 9,30 hod. v kinosále Národního technického muzea. Pozvánku s členskou známkou dostanou členové poštou spolu s Věstníkem č. 1/2022. více »

Protest třiceti osobností architektury a dějin umění proti přestavbě budovy Všeobecného penzijního ústavu v Praze
Sekce: Kauzy

21.12.2021: Členové předsednictva Klubu Za starou Prahu, předseda doc. Richard Biegel a místopředseda prof. Rostislav Švácha, byli iniciátory a organizátory otevřeného dopisu třiceti osobností, zejména architektů a pedagogů dějin architektury, novému ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi. Text a seznam signatářů čtěte ZDE. více »

Stanovisko k záměru ”Akropole Závist - Zpřítomnění”
Sekce: Kauzy

16.12.2021: Klub Za starou Prahu vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem úprav plochy národní kulturní památky Hradiště a keltské oppidum Závist podle ideového návrhu a studie „Akropole Závist – zpřítomnění“, které zpracoval AP ATELIER Josefa Pleskota. Podrobněji čtěte ZDE. více »

Rok od požáru dřevěného kostela sv. Michaela pod Petřínem
Sekce: Kauzy

25.10.2021: Klub Za starou Prahu s obavami sleduje pomalý průběh příprav na obnovu cenného kostelíčku sv. Michaela přeneseného z Podkarpatské Ukrajiny do Prahy v roce 1929 a vyhořelého v roce 2020. Podrobnosti ve Stanovisku. Fotografie: Zdeněk Lefan více »

Stanovisko k zamýšlené demolici budovy Chemapolu-Investa v Praze Vršovicích
Sekce: Kauzy

18.10.2021: Klub Za starou Prahu vyjadřuje velké znepokojení a nesouhlas se záměrem zdemolovat budovu někdejšího podniku zahraničního obchodu Chemapol-Investa, dnes Kodaňská Office Center s. r. o., v Praze-Vršovicích, Kodaňské ulici 1441/46. Podrobnosti ve stanovisku - viz dokumenty. více »

Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí 2019-2020
Sekce: Klub za starou Prahu

04.10.2021: Vítězové šestnáctého a sedmnáctého ročníku Ceny Klubu budou vyhlášení na slavnostním večeru v kavárně Mlýnská na Kampě dne 4. října 2021 od 19 hod. Přehled finalistů 16. ročníku za rok 2019. Přehled finalistů 17. ročníku za rok 2020. Pro novináře: odkaz na fotografie finalistů za oba ročníky po jednom... více »

Informace o přednáškách
Sekce: Klub za starou Prahu

27.08.2021: Vzhledem k nepřehledné situaci s Covidem 19 a s ním souvisejícími opatřeními zatím v září přednášky nekonáme. O dalším postupu se bude rozhodovat v polovině září. více »

Nejbližší akce

Památkově chráněné a další hodnotné soubory se zástavbou venkovského a předměstského charakteru v Praze

Datum: Pondělí 23.05.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: PhDr. Pavel Bureš
Cyklus: Pondělky ve věži

Cílem přednášky je seznámit posluchače slovem i obrazem s památkově chráněnými (vesnické památkové rezervace a zóny) a některými dalšími vybranými urbanisticky i architektonicky hodnotnými areály se zástavbou venkovského nebo předměstského charakteru, které jsou buď pozůstatky historických jader vesnických obcí postupně pohlcených rozvíjející se městskou aglomerací a přičleněných k Praze nebo drobnými... více »

Význam pohledových povrchových úprav kamene

Datum: Pondělí 06.06.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Ing.arch. Miloš Solař, PhD.
Cyklus: Pondělky ve věži

Kámen ve všech svých podobách patří spolu s hlínou a dřevem k nejdéle užívaným stavebním a sochařským materiálům. Přinejmenším od antiky se opatřoval v architektuře i sochařství krycími povrchovými úpravami. Antické mramorové chrámy a sochy byly ve své době bouřlivě barevné. Ne konstrukční materiál, ale jeho povrchová úprava byla tím, co divák viděl a vnímal. Povrchové úpravy kamene... více »

Pražská kabelovna

Datum: Pondělí 13.06.2022  /  Čas: 18,00
Přednášející: Lukáš Berný, Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D, Ing. Miroslav Jiřík
Cyklus: Pondělky ve věži

Společnost Prakab Pražská kabelovna, významný český výrobce kabelů, oslavila minulý rok 100. výročí svého vzniku. Při této příležitosti vydala společnost knihu s názvem PRAKAB: 100 let Pražské kabelovny. Ta popisuje historii společnosti, od roku 1921, kdy získal a pod tímto názvem zaregistroval pokrokový elektrotechnik a průmyslník Emil Kolben až po současnost. O historii společnosti ale taktéž... více »