Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Program

Prohlídka románského reliéfu a některých prostor Juditiny věžeMísto: Juditina věž

Datum: Sobota 11.02.2023  /  Čas: 14,00  /  Přednášející: Jaroslav Navrátil
Komentovaná prohlídka románského reliéfu a Juditiny věže. Stručná informace o Klubu Za starou Prahu a jeho historii. Vstup knihkupectvím, vstupné dobrovolné. více »

Evropská fajáns a majolika ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě Místo: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 13.02.2023  /  Čas: 18,00  /  Přednášející: Mgr. Denisa Hradilová  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Slezské zemské muzeum v Opavě v rámci své sbírky umělecké historie uchovává velmi významnou kolekci evropské fajánse a majoliky. Jeden z nejvýznamnějších konvolutů v rámci muzejních sbírek České republiky není výjimečný jen co do množství sbírkových předmětů, ale především svou typologickou růzností a širokým časovým záběrem fajánse a majoliky od pozdního středověku do 19. století. Obsahuje artefakty... více »

Europa Nostra – evropský hlas občanské společnosti oddaný kulturnímu dědictvíMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 20.02.2023  /  Čas: 18,00  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Příspěvek představí celoevropskou federace nevládních organizací Europa Nostra, která je zaměřena na péči a ochranu evropského kulturního dědictví. Těžiště působení Europa Nostra můžeme vysledovat, kromě dalších, v těchto čtyřech klíčových oblastech: lobbing za péči a ochranu kulturního dědictví v Evropě, upozorňování na příklady dobré praxe, snaha o zviditelnění a ochranu ohrožených evropských památky... více »

Autorské čteníMísto: Juditina věž

Datum: Úterý 21.02.2023  /  Čas: 19,00  /  Cyklus: Autorská čtení
Tradiční autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů v Juditině věží (u Karlova mostu, Praha 1). Čtení je otevřeno i autorům povídek z řad veřejnosti (rozsah povídky do 2 stran A4). Večer je doplněn hudebními předěly amatérských hudebníků a cestovatelskou přednáškou. Věžné 80,- Kč více »

483. Hovory o Praze. Winternitzova vila očima Davida CysařeMísto: Národní technické muzeum

Fotografie: Datum: Pondělí 27.02.2023  /  Čas: 18,00  /  Přednášející: David Cysař  /  Cyklus: Hovory o Praze
David Cysař - pravnuk Josefa Winternitze představí Winternitzovu vilu očima jejích majitelů. Popíše historii rodiny, období první republiky a života ve vile, i období, kdy jim byla vila odebrána a sloužila jiným účelům. Bude se věnovat i novodobé historii, popíše proces navrácení vily rodině, její rekonstrukci a rozhodování o jejím současném využití. více »