Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Kauzy

Obchodní dům Máj

19. 4. 2024 Proběhla v České televizi debata mezi sochařem Davidem Černým, autorem plastiky motýlů, a Mgr. Marií Foltýnovou, Ph.D., vedoucí odd. správy veřejné plastiky Galerie hl.m.Prahy. ... více »

Nádraží Bubny

S vekou nevolí jsme sledovali v září 2015 demolici unikátní budovy dílen v areálu nádraží Praha-Bubny. Budovy byly krátkou dobu památkou, na žádost developera z nich však byla památková ochrana sejmuta.... více »

Masaryk Centre - zástavba okolí Masarykova nádraží

1. 11. 2023 - Klub Za starou Prahu vyslovil zásadní nesouhlas s navýšením budovy Masaryk Center o desáté patro a vyzval Hlavní město Prahu a Městskou část Praha 1, jako účastníky stavebního... více »

Budova bývalé České spořitelny v Kutné hoře

Domácí rada sleduje osudy budovy bývalé pobočky České spořitelny v Kutné Hoře a svůj názor vyjádřila vydáním Stanoviska. více »

Nástavba domu, Praha 5-Smíchov, Tichá 6a

Klub Za starou Prahu vydal Stanovisko k necitlivé dvoupodlažní nástavbě objektu čp. 2668 v Tiché ulici 6a v lokalitě Hřebenka. více »

Železniční most pod Vyšehradem

Prezentace vítězného návrhu soutěže - soutěžního dialogu s diskusí proběhla 18. 1. 2023 v Národním technickém muzeu. Záznam je k dispozici v kanále ČTK na platformě YouTube. V průběhu... více »

Michnovský palác - Tyršův dům

Klub Za starou Prahu vyjádřil ve stanovisku vydaném 2. 6. 2022 nesouhlas se stavbou pavilonu pro cvičení ve stylu ”nového cirkus” před dvorní fasádou Michnovského paláce - Tyršova domu na Malé Straně. více »

Ohrožení budovy Chemapol Investa

Klub Za starou Prahu je znepokojen záměrem demolice administrativní budovy Chemapol Investa v Praze 10, Kodaňské ulici z let 1966-1967 podle návrhu architektek Zdeňky Novákové a Dagmar Šestákové. Ke kauze... více »

Zástavba uličky Ve Stínadlech

Klub Za starou Prahu považuje záměr zástavby nevelkého pozemku při uličce Ve Stínadlech na Starém Městě za velmi necitlivý a vydal k němu své Stanovisko. Jeho názor je plně v souladu s odborným stanoviskem... více »

Benešova vila, Nad Výšinkou 15, Praha 5

Klub Za starou Prahu se vyjádřil 22. 7. 2022 stanoviskem nesouhlasně k zamýšlené demolici velké vily v dominantní pozici oblasti zvané Hřebenky na Smíchově. Vila bohužel není... více »

Aktuality kauz

STANOVISKO K NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO ZÁSTAVBU NAD KOLEJIŠTĚM HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ

23.04.2024: V současné době je na různých úrovních hlavního města i městské části Praha 2 projednáván návrh změny územního plánu, který by umožnil masivní zástavbu volných prostor nad kolejištěm Hlavního nádraží v Praze. Vzhledem k závažnosti celého záměru vydává Klub Za starou Prahu toto stanovisko: 1) Dotčené území je nedílnou součástí historického centra Prahy a nachází se na hraně... více »

Vyjádření k debatě v České televizi o plastikách na fasádách obchodního domu MÁJ

21.04.2024: Mimořádný veřejný zájem i rozpaky vzbudil průběh debaty mezi sochařem Davidem Černým a vedoucí odd. správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, která proběhla 19. 4. 2024 na České televizi v pořadu Události, komentáře. Protože se nás vyznění pořadu silně dotklo, rozhodli jsme se vydat toto jednoznačné vyjádření. více »

Plastiky pohyblivých motýlů na fasádách obchodního domu Máj

20.04.2024: K záměru výzdoby fasád obchodního domu Máj velkými kinetickými plastikami motýlů jsme se vy jádřili 10. března t.r. takto: Klub Za starou Prahu zaznamenal ve veřejném mediálním prostoru informaci, že investor razantní přestavby obchodního domu MÁJ na nároží Národní třídy a Spálené ulice hodlá obohatit jeho fasády uměleckými díly. Dle těchto informací jde o dvě kinetické plastiky „motýlů“... více »

Informace ke zhotovení nové kopie kalendářní desky pražského orloje

07.03.2024: V návaznosti na dopis zaslaný Klubem Za starou Prahu jsme obdrželi informace týkající se nové kalnedářní desky pražského orloje: ”V návaznosti na Váš dopis ze dne 01. 02. 2024, si Vás dovoluje vlastník objektu Hlavní město Praha, zastoupené odborem služeb Magistrátu hlavního města Prahy, informovat o současném stavu výměny kalendářní desky pražského orloje Staroměstské radnice, Praha... více »

Otevřený dopis za zachování výdechu metra na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze

06.03.2024: Vážený pane náměstku Hřibe, vážený pane náměstku Hlaváčku, vážený pane náměstku Pospíšile, obracíme se na Vás, protože v nás vzrůstá nervozita z osudu autorsky tvarovaného výdechu na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde tento rok začala komplexní rekonstrukce celého náměstí. Dne 1. 8. 2022 pražský umělecký svět obletěla zpráva, že Rada hlavního města odsouhlasila... více »