Poslední publikace
Věstník 2022 / 2

Kauzy

Železniční most pod Vyšehradem

V současné době je hledáno řešení rekonstrukce Železničního mostu pod Vyšehradem tak, aby bylo v souladu s požadavkem rozšíření mostu o třetí kolej. Most je od roku 2004 zapsán jako kulturní památka. Klub... více »

Michnovský palác - Tyršův dům

Klub Za starou Prahu vyjádřil ve stanovisku vydaném 2. 6. 2022 nesouhlas se stavbou pavilonu pro cvičení ve stylu ”nového cirkus” před dvorní fasádou Michnovského paláce - Tyršova domu na Malé Straně. více »

Ohrožení budovy Chemapol Investa

Klub Za starou Prahu je znepokojen záměrem demolice administrativní budovy Chemapol Investa v Praze 10, Kodaňské ulici z let 1966-1967 podle návrhu architektek Zdeňky Novákové a Dagmar Šestákové. Ke kauze... více »

Zástavba uličky Ve Stínadlech

Klub Za starou Prahu považuje záměr zástavby nevelkého pozemku při uličce Ve Stínadlech na Starém Městě za velmi necitlivý a vydal k němu své Stanovisko. Jeho názor je plně v souladu s odborným stanoviskem... více »

Benešova vila, Nad Výšinkou 15, Praha 5

Klub Za starou Prahu se vyjádřil 22. 7. 2022 stanoviskem nesouhlasně k zamýšlené demolici velké vily v dominantní pozici oblasti zvané Hřebenky na Smíchově. Vila bohužel není... více »

Všeobecný penzijní ústav /Dům Radost

(řazeno chronologicky od nejnovějšího) V prosinci 2021 proti přestavbě Všeobecného penzijního ústavu dopisem novému ministru kultury Martinu Baxovi protestovalo třicet významných osobností,... více »

Zástavba piazzety před hotelem Intercontinental

Odbor památkové péče magistrátu sporný projekt schválil. V souvislosti s radikální přestavbou hotelu Intercontinetal na nám. Curieových v Praze 1 byl zveřejněn záměr vlastníků hotelu vybudovat... více »

Plavební komora Staré Město

V přezkumném řízení Ministerstvo kultury ČR zrušilo závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, které bylo vůči zřízení plavební komory kladné. Klub Za starou Prahu... více »

Revoluční čp. 1502

(řazeno chronologicky od nejnovějšího) V únoru 2022 bylo zahájeno bourání domu. Tím končí přibližně třináctiletý zápas o jeho existenci, jehož průběh lze podrobně sledovat v dokumentech publikovaných... více »

Masaryk Centre - zástavba okolí Masarykova nádraží

8. 7. 2020 - Klub Za starou Prahu se připojil ke spolkům Arnika a Automat ve věci nesouhlasné reakce na plánovanou výstavbu megalomanského záměru Masaryk Center 1 v ulici Na Florenci na Novém... více »

Aktuality kauz

Stanovisko k návrhu nového železničního mostu pod Vyšehradem

02.12.2022: V pondělí 21.11. 2022 byl veřejně představen návrh nového železničního mostu pod Vyšehradem. Výběr návrhu byl v gesci komise, mezi jejímiž členy byli i zástupci Klubu Za starou Prahu. Z mediální prezentace návrhu je možno soudit, že návrh nového mostu byl vybrán se souhlasem Klubu. Tato interpretace není správná, jednání komise bylo součástí Soutěžního dialogu ve dvou kolech, který nebyl soutěží... více »

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k připravovanému zastavění dvora domu na Janáčkově nábřeží

08.11.2022: Klub Za starou Prahu získal informaci, že firma Riverside Development s. r. o. zamýšlí upravit dům na nároží Vítězné ulice 1/čp. 126 a Janáčkova nábřeží na hotel a zastavět při tom téměř celou plochu dvora tohoto domu do výšky 3,71 metru. Záměr stavebníka schválil dne 28. března 2022 magistrátní odbor památkové péče s tím, že návrh zastavění dvora sice zvedá jeho výšku o jedno podlaží,... více »

Protest třiceti osobností architektury a dějin umění proti přestavbě budovy Všeobecného penzijního ústavu v Praze

21.12.2021: Členové předsednictva Klubu Za starou Prahu, předseda doc. Richard Biegel a místopředseda prof. Rostislav Švácha, byli iniciátory a organizátory otevřeného dopisu třiceti osobností, zejména architektů a pedagogů dějin architektury, novému ministru kultury Mgr. Martinu Baxovi. Text a seznam signatářů čtěte ZDE. více »

Stanovisko k záměru ”Akropole Závist - Zpřítomnění”

16.12.2021: Klub Za starou Prahu vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem úprav plochy národní kulturní památky Hradiště a keltské oppidum Závist podle ideového návrhu a studie „Akropole Závist – zpřítomnění“, které zpracoval AP ATELIER Josefa Pleskota. Podrobněji čtěte ZDE. více »

Rok od požáru dřevěného kostela sv. Michaela pod Petřínem

25.10.2021: Klub Za starou Prahu s obavami sleduje pomalý průběh příprav na obnovu cenného kostelíčku sv. Michaela přeneseného z Podkarpatské Ukrajiny do Prahy v roce 1929 a vyhořelého v roce 2020. Podrobnosti ve Stanovisku. Fotografie: Zdeněk Lefan více »