Poslední publikace
Věstník 2023 / 1

478. Hovory o Praze: Moderní urbanismus vs. historické město: přestavba center Paříže, Vídně, Říma a Prahy ve druhé polovině 19. století

Datum: Pondělí 26.09.2022
Čas: 18,00
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Cyklus: Hovory o Praze

Druhá polovina 19. století je obdobím bouřlivých urbanistických změn, které výrazně proměnily strukturu i charakter evropských měst. Nejvýrazněji se tyto zásahy propsaly do jejich historických center, která se náhle stala středem dynamicky rostoucích metropolí se vším, co k tomu patří. Střet dravých vizí moderního městského života s historickou urbanistickou strukturou vedl k demolicím a přestavbám, jejichž cílem bylo uzpůsobit staleté organismy moderním potřebám. Výsledkem byl nejen zrod nové městské struktury, ale také vzrůstající povědomí o památkové hodnotě historických měst a čím dál silnější snaha o jejich ochranu.

Vstup volný, sál je přístupný od 17,45

Fotogalerie

Fotografie: