Poslední publikace
Věstník 2023 / 1

480. Hovory o Praze

Datum: Pondělí 28.11.2022
Čas: 18,00
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (Ústav etnologie, FF UK) a Jaromír Tlustý (Státní oblastní archiv v Litoměřicích)
Cyklus: Hovory o Praze

Podskalské strašidlo – fenomén konce starého Podskalí.

Podskalské strašidlo, zrozené nedlouho před zánikem Podskalí, se stalo fenoménem nejen pro (údajný) výskyt záhadného poltergeista, kterého na přelomu listopadu a prosince 1874 chtělo na vlastní oči vidět (či spíše slyšet) několik stovek Pražanů. O jeho existenci a snaze policie jej dopadnout se psalo v novinách nejen v Praze, ale i v Plzni, či Vídni. Vzniklo i několik písní a básní, mimo jiné hanobících (podle tehdejších úřadů) snahu policie o odhalení podstaty strašidla a udržení pořádku v podskalských ulicích.
To, ale také úřední konfiskaci tiskovin spojených se strašidlem z Podskalí, historické pozadí a souvislosti, osobnosti s tím spojené, ale i zasazení do širší roviny dobové víry v duchy a městského folkloru, bude náplní přednášky.

Fotogalerie

Fotografie: