Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

485. Hovory o Praze

Datum: Pondělí 24.04.2023
Čas: 18,00
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Ing. Michael Balík, CSc.
Cyklus: Hovory o Praze

Obnovy a rekonstrukce archeologických nálezů v Egyptě - možnosti uplatnění pravidel památkové péče

Při návrzích obnov a rekonstrukcí památek z doby starého Egypta byla použita metodika pravidel památkové ochrany v Česku. Při těchto pracech však vznikly problémy a v jistém smyslu nemožnost tyto zásady respektovat v daném prostředí. Zkušenosti s rekonstrukcemi v Egyptě mohou být zpětně také uplatňovány v Česku. Během přednášky budou promítnuty významné památky a jejich rekonstrukce v Abúsíru - královského pohřebiště z doby 5.dynastie.