Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

490. Hovory o Praze: Germanizace a osídlování v protektorátní Praze ve prospěch německé komunity

Datum: Pondělí 27.11.2023
Čas: 18,00
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.
Cyklus: Hovory o Praze

Germanizační a osídlovací politika prováděná nacistickými úřady a organizacemi se z logiky věci nemohla vyhnout ani hlavnímu městu Protektorátu Čechy a Morava. Praha se měla stát jedním z ukázkových říšských měst spojujícím historickou hodnotnou architekturu s nacisty podporovanými technicistními stavbami a nacisty prosazovanou architekturou. Plánované zásahy budou prezentovány na příkladu pražských čtvrtí Bubny a Holešovice, kde se nacisté mohli opřít o již existující silnou německou komunitu.

Fotogalerie

Fotografie: