Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

494. Hovory o Praze. Santini a svět jeho architektury

Datum: Pondělí 18.03.2024
Čas: 18,00
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Doc. PhDr. Richard Biegel, PhD.
Cyklus: Hovory o Praze

V prosinci 2023 uplynulo 300 let od smrti architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. U této příležitosti připravili historici umění z ÚDU FF UK (dr. Petr Macek, Mgr. Jakub Bachtík, doc. Richard Biegel) ve spolupráci s prof. Jiřím Kroupou ze semináře dějin umění FF MU výstavu s názvem Santini a svět jeho architektury, která má za cíl představit tvorbu tohoto vynikajícího architekta v širším dobovém uměleckém a společenském kontextu. K výstavě je připravována stejnojmenná monografie, která vedle odborných statí a bohaté fotodokumentace přinese i reprodukce všech dochovaných Santiniho plánů. Přednáška s následnou prohlídkou výstavy bude věnována představení Santiniho díla s důrazem na nové poznatky a interpretace, které jej umožnily nahlédnout v novém světle.

Vstup volný

Fotogalerie

Fotografie: