Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

496. Hovory o Praze. Stará Praha, Josefina Dušková a Mozartovi přátelé – příspěvek k jubilejnímu Roku české Hudby

Datum: Pondělí 27.05.2024
Čas: 18,00
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Ing. Gabriela Kalinová
Cyklus: Hovory o Praze

Letos máme opět Rok české hudby – čtyřkou totiž končí životní jubilea našich největších skladatelů, Bedřicha Smetany (1824 – 1884) a Antonína Dvořáka (úmrtí 1904). Musíme si však uvědomit, že tito velcí hudební skladatelé nevyrostli ve vzduchoprázdnu, ale že navázali na již existující hudební tradice vlastní našemu kulturnímu prostoru. K nim patří nepochybně tradice mozartovská – Smetanův učitel Josef Proksch se snažil (marně) smířit Mozartiány a Bethoveniány, a Antonín Dvořák navštěvoval varhanickou školu, jejímž první ředitelem byl Mozartův interpret a obdivovatel Jan Nepomuk Augustin Vitásek.
Mozartovská Praha se letos může pochlubit hned několika výročími – nejdůležitějším z nich je bezpochyby 200. výročí úmrtí vynikající zpěvačky, Mozartovy přítelkyně a obětavé hostitelky na Bertramce Josefiny Duškové. Nesmíme však zapomenout ani na 225. výročí úmrtí jejího manžela, neprávem opomíjeného bachovského interpreta, skladatele a hlavně pedagoga Františka Xavera Duška. Uplyne také 250 let od narození Václava Jana Tomáška, který byl Duškovým pokračovatelem. Výročí mají i oba Mozartovi synové Franz Xaver (180 od úmrtí) a Karl Thomas (240 let od narození). Je oba spojuje s Prahou rovněž polozapomenutý profesora František Xaver Němeček, autora první samostatné Mozartovy biografie, od jehož smrti letos uplynulo 175 let. Všechny výše uvedené osobnosti mají kromě Mozarta společnou ještě jednu věc – Prahu mozartovské doby, kterou tak dobře popsal Jaroslav Schaller. Naše prezentace navazuje na cyklus pořádů k 200. výročí úmrtí Josefiny Duškové, organizovaný v tomto roce Spolkem Malostranský hřbitov. Součástí cyklu, který začal 8. ledna 2024 u symbolického náhrobku Duškových, jsou i dvě vycházky po pražských zákoutích, spojených s Josefinou a jejími přáteli a součastníky. Při těchto vycházkách nebylo z časových důvodů možno účastníky seznámit podrobněji s dotčenými osobnostmi ani s obrazovým materiálem, a tento nedostatek by měla napravit tato přednáška a prezentace.

Vstup volný

Fotogalerie

Fotografie: