Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Adaptace kláštera a pivovaru u sv. Tomáše na Malé Straně

Klub Za starou Prahu se seznámil se záměrem zřízení hotelu v klášteře augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně a považuje jej za krajně problematický a z památkového hlediska nevhodný. Předložený projekt hotelového zařízení, bude-li realizován v navrhovaném rozsahu, bude znamenat výrazně negativní zásah do památkové podstaty všech uvedených objektů. K jakým důsledkům by v praxi mohlo dojít dokládají dva soubory objektů na Starém Městě: rozestavěný hotelový komplex u Staroměstského náměstí s centrem v Sixtově domě a připravovaný hotel ve Wimmerově paláci a paláci Hrobčických v Rytířské ulici. V obou případech byly soubory historických objektů nenávratně poškozeny. Oba hotelové projekty vykazují stejné chyby jako projekt pro malostranský augustiniánský klášter.

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.