Poslední publikace
Věstník 2021 / 3

Alena Šrámková

Datum: Pondělí 22.11.2021
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc
Cyklus: Pondělky ve věži

Alena Šrámková (nar. 1929) je nejvýznamnější českou architektkou 20. století. Stala se autorkou či spoluautorkou domu ČKD/New Yorker na
Můstku, nové odbavovací haly Hlavního nádraží nebo budovy Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích. V osmdesátých a devadesátých letech měly
její názory i stavby velký vliv na mladou architektonickou generaci. Přednáška představí nejdůležitější z nich a vysvětlí, proč jsou pro
dějiny české moderní architektury důležité.
Vstupné dobrovolné