Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Architekt Pleskot a prof. Švácha o problémech dnešní památkové péče

23. 1. 2013: Záznam diskuse mezi profesorem Šváchou a architektem Pleskotem o památkové péči, která proběhla za mohutné účasti veřejnosti v refekráři dominikánského kláštera v Jilské ulici 17. 1. 2013, byl zveřejněn na webu Českého rozhlasu ZDE.