Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Architekt Pleskot a prof. Švácha o problémech dnešní památkové péče

23. 1. 2013: Záznam diskuse mezi profesorem Šváchou a architektem Pleskotem o památkové péči, která proběhla za mohutné účasti veřejnosti v refekráři dominikánského kláštera v Jilské ulici 17. 1. 2013, byl zveřejněn na webu Českého rozhlasu ZDE.