Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

Datum: Pondělí 17.06.2013
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: Bc. Jana Peroutková DiS. rest.

Chrám Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském je
po katedrále sv. Víta největší pokladnicí vrcholně gotické skulptury
v českých zemích. Vznik a datování tohoto jedinečného souboru úzce
souvisí se stavebním vývojem kostela. Přednáška se bude zabývat zejména
sochařskou výzdobou severního bočního portálu a tzv. „královských“
sedilí v kaplích uzavírajících na východě boční lodě.

 

Vstupné dobrovolné.

Fotogalerie

Fotografie: