Poslední publikace
Věstník 2022 / 1

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně

Datum: Pondělí 02.03.2015
Čas: 18
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. Michal Patrný, Jan Beránek

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje Apoštola v Kolíně náleží nepochybně k nejvýznamnějším památkám sakrální architektury v českých zemích a tvoří výraznou dominantu nejen města Kolína, ale celé polabské roviny, táhnoucí se od města na východ a na sever.
Přednášející kromě historického a stavebního vývoje chrámu představí i novou knihu.

Fotogalerie

Fotografie: