Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Barevné vidění v ilustracích Daisy Mrázkové

Datum: Pondělí 05.11.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Markéta Čejková
Cyklus: Pondělky ve věži

Přednáška se bude věnovat ilustrační tvorbě a autorským knihám Daisy Mrázkové. Zařadí tuto část tvorby Daisy Mrázkové do kontextu celého jejího díla a československého výtvarného prostředí zejména 60. – 80. let 20. století, dále rozebere inspirace Daisy Mrázkové, její dětství a vzdělání, rodinný život a vztahy s přáteli, zejména z výtvarné skupiny UB12, a jejich vliv na její tvorbu. Významná část přednášky se bude zabývat fenoménem barevného vidění (synestézie) v díle autorky i několika dalších českých i zahraničních výtvarných umělců.

Fotogalerie

Fotografie: