Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Beseda nad knihou Praha světová

Datum: Pondělí 17.06.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Národní technické muzeum
Cyklus: 471. Hovory o Praze

V době, kdy Výbor pro světové dědictví ohlásil možné zařazení Prahy na Seznam světového dědictví v ohrožení, chce také nakladatelství Vyšehrad vzbudit zájem o udržení mimořádné historického a architektonického odkazu Prahy. Ve své nové knize Praha světová/ Devět rozhovorů o hlavním městě představuje rozhovory s vynikajícími odborníky, kteří z hlediska svých specializací město popisují a upozorňují i na nebezpečí, která mu hrozí. Zajímavé otázky o Praze kladli dva tazatelé, Karel Kučera a Vladimír Kučera. Rozhovor o Praze historické vedli s Václavem Ledvinkou, o Praze umělecké s Jiřím T. Kotalíkem, o Praze archeologické s Jaroslavem Podliskou, …...o Praze předlistopadové s Pavlem Jeriem, o Praze zapsané na seznam UNESCO s Michalem Benešem, o Praze urbanistické s Janem Sedlákem, o Praze turistické s Františkem Kadlecem, o Praze moderní s Martinou F. Koukalovou a o Praze přírodní s Jiřím Sádlem. Účast na besedě přislíbili Jaroslav Podliska, Jiří Sádlo, Jan Sedlák, Martina F. Koukalová a Karel Kučera. 

Fotogalerie

Fotografie: