Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Beton, břasy, boletice. Praha na vlně brutalismu

Datum: Pondělí 09.12.2019
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
Cyklus: Pondělky v věži

Přednáška a představí knihu "Beton, břasy, boletice. Praha na vlně brutalismu" - a spolu s ní také téma a různé podoby tzv. "brutalistické" architektury v českém (československém) pojetí.Po éře furiantského socialistického realismu a hravě dekorativního bruselského stylu začali českoslovenští architekti ve druhé polovině šedesátých let vyhledávat inspiraci v myšlenkových proudech, jež už bezmála desetiletí ovládaly západní kulturní scénu. Tzv. nový brutalismus přinášel návrat k syrovosti, opravdovosti a materialitě, který konvenoval dosud živým vzpomínkám na kořeny našeho modernismu. Nabízel rovněž vděčnou alternativu k étosu zprůmyslněného, centralizovaného stavebnictví, zhmotněnému při výstavbě panelových sídlišť. Důraz kladl naopak spíše na sošnost, osobitost a identitu místa, na rehabilitaci zanedbaného historického prostředí a jeho napjaté soužití s novou architekturou. Přesunem do jiných společenských, politických a především technologických podmínek u nás brutalismus a s ním spřízněné projevy nakonec získaly velmi širokou škálu nezaměnitelných, svébytných podob, jejichž rozmanitost bude v rámci přednášky rovněž představena.

Fotogalerie

Fotografie: