Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Bourání hotelu Praha je soudobé obrazoborectví

1. 7. 2013:  Klub Za starou Prahu byl v posledních dnech několikrát dotazován, jaký je jeho názor na kauzu zamýšlené demolice hotelu Praha v Dejvicích na Hadovce.


 

Na tuto otázku je jednoznačnou odpovědí skutečnost, že jsme podpořili iniciativu, která v únoru tohoto roku podala na Ministerstvo kultury ČR podnět k prohlášení hotelu Praha za kulturní památku.

V textu podnětu jsou jednoduše a výstižně shrnuty základní argumenty, které vedly iniciátory k obdivu vůči tomuto mimořádnému architektonickému dílu vybavenému pozoruhodnou uměleckořemeslnou výzdobou.

Že toto dílo vzniklo jako luxusní objekt pro hýčkání politických exponentů minulého režimu, nemá na samu hodnotu uměleckých děl žádný negativní vliv, ba naopak, komunističtí pohlaváři si návrh i výzdobu neobjednali u protekčních režimních „niksmochrů“, ale protože jim šlo o vlastní pohodlí a prestiž, chovali se velkoryse a objednali si skutečné umělce.


Interéry hotelu lze vidět v této reklamě na Campari a některé prvky výzdoby představil v sérii fotografií server idnes.cz


Ministerstvo kultury ČR však řízení o prohlášení za památku ani nezahájilo. Rozhořčená reakce iniciátorů podnětu a ministerské zdůvodnění čtěte ZDE.


Stránka facebookové iniciativy obhájců zachování hotelu Vekslák bourá Prahu


Opovrhování kvalitou budovy jako produktem všeobecně nenáviděného režimu je smutnou ukázkou soudobé zaslepenosti. Objekt se jistě nemusí líbit každému, ale jeho zamýšlené bourání je projevem arogantního obrazoborectví současné doby. Tím hůře, že na tom místě chce miliardář Petr Kellner vybudovat prestižní školu pro novou elitu českého národa. Jací budou její absolventi? Budou nepochybně vynikat v burzovních obchodech, v ekonomické analýze a v globálním obchodování, ale budou-li mít za vzor svého zakladatele, umění budou vnímat jen jako výhodný prodejní artikl a architekturu hodnotit jen jako hůře či snáze odstranitelnou překážku k uvolnění lukrativního pozemku.    

     
-beč-

Snímky byly převzaty z internetových serverů.