Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Budova LINE na Vítězném náměstí

5. 3. 2013 - Nedávno jsme informovali, že Klub Za starou Prahu podal podnět k Památkové inspekci MK ČR ohledně prošetření zákonnosti vydaného závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, které shledalo budovu LINE přípustnou k zasazení do památkové zóny Dejvice, Bubeneč.

Náš podnět jsme publikovali ZDE.

Nyní jsme obdrželi odpověď, nad jejímiž formulacemi jsme užasli. Plné znění čtěte ZDE.

Komentář v blogu K. Bečkové čtěte ZDE.