Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Českobratrský liturgický prostor a jeho současné (architektonické) podoby

Datum: Pondělí 03.10.2022
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Anna Boučková
Cyklus: Pondělky ve věži

Architektonické a výtvarné pojetí liturgického prostoru ve stavbách druhé největší církve v ČR, Českobratrské církve evangelické, dlouhodobě představuje fenomén stojící mimo hlavní linii vnitrocírkevní i uměleckohistorické diskuse. Přesto je zřejmé, že prostor má přímý vliv na prožívání liturgie a dotýká se tak každého účastníka bohoslužeb. Současně se ukazuje, že církev, obecně považovaná za striktního odpůrce vizuálních zobrazení a estetizace prostoru, disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení, která však v mnohých případech zůstávají skryta za zdmi navenek civilně působících staveb. Kde lze hledat kořeny současného pojetí českobratrského liturgického prostoru a jak mu rozumět? Jakou roli hraje architektura a výtvarné umění v jeho v definici? Jaká jsou jeho specifika a jeho podoby? Přednáška se na tyto i další otázky spojené s protestantským liturgickým prostorem pokusí odpovědět prostřednictvím rozmanitých příkladů realizovaných i nerealizovaných projektů českobratrských modliteben z období po roce 1989.

FB událost: https://fb.me/e/1TlIW02zp

Fotogalerie

Fotografie: