Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Demolice v Bubnech - názor investora

AKTUALITA 7. 9. 2015: Byli jsme požádáni panem Janem Burianem z firmy CPI Property Group, abychom  opravili nepřesné informace v článku z 6. 9. 2015 o demolici železničních dílen v nádražním areálu Praha-Bubny a uveřejnili názor investora. Jsme příznivci otevřené komunikace, tedy informace doslovně tlumočíme, ale s komentářem.

1. Vlastníkem pozemků a investorem projektu je ORCO Property Group, kde má pan Radovan Vítek jen minoritní podíl.

Hmmm, za nepřesnost se omlouváme.

2. Demolice není bezdůvodná: „Zaprvé v prosinci vyprší demoliční výměr, a protože je nutné stavbu odstranit postupně pro zachování chráněných sloupů, je potřeba začít nyní, aby se to stihlo, než místo zapadne sněhem. Zadruhé, ORCO učinilo letos na jaře rozhodnutí pro tuto investici, představuje miliony korun, a na takovou částku se v investičním plánu muselo počkat“.

Hmmm, o významu slova důvod máme odlišnou představu.

3. „Jestli někdo někde interně na Praze 7 uvažoval o zachování dílen, tak nás o tom nikdo nikdy neinformoval, ani nám nikdy nikdo nepředložil žádnou takovou studii, která by s tím počítala. V žádné z našich studií se s budovami nepočítalo.“

Hmmm, z Prahy 7 máme ale jinou informaci. Někdo si s někým zřejmě hrál na tichou poštu, teď jen správně určit kdo s kým, že...

4. „Je to zchátralá, rozpadlá budova, plná bezdomovců a drogových dealerů, budova, která o památkovou ochranu přišla, protože většina zúčastněných konstatovala, že historické ani architektonické prvky neobsahuje.“

Hmmm, naše fotky jsou skutečně několik let staré, ale je-li budova plná bezdomovců, to ještě neznamená, že není hodnotná. Je to unikátní stavba a historických a architektonických prvků je tam rozhodně víc, než bezdomovců. A jak přišla budova o památkovou ochranu? Klientelisticky! Ostatně dokumenty máme a brzy je zveřejníme.

Pan Burian přiložil k svému mailu několik fotografií z minulého víkendu, které mají doložit tristní stav budovy. Ale v tomto případě nejde o tu její část, jejíž demolice želíme.  

-beč-