Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. (15. 1. 1931 Praha - 7. 8. 2018 Praha)

Datum: Pondělí 24.09.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: Helga Turková a kol.
Cyklus: 462. Hovory o Praze

Helga Turková uvede vzpomínky přátel, spolupracovníků a absolventů Univerzity Karlovy.

Doc. Dr. Václav Huňáček odešel tiše na věčnost ve věku 87 let. Byl dlouholetým vědeckým pracovníkem Ústavu východoevropských studií FF UK, znalec východního křesťanství a kultury Evropy. Podle jeho vůle se místo obřadu konala v sobotu 1. září 2018 zádušní svatá liturgie v řecko-katolické katedrále sv. Klimenta v Karlově ulici, v Praze 1 - Starém Městě.Jeho odchodu želí pražští průvodci, pro které byl nedostižným vzorem. Dlouhá léta byl členem Klubu Za starou Prahu, kde obětavě přednášel v cyklu Hovory o Praze. Prosíme, přijďte se podělit o své vzpomínky na jeho nezapomenutelnou osobnost. Všichni jsou vítáni!

Fotogalerie

Fotografie: