Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Europa Nostra – evropský hlas občanské společnosti oddaný kulturnímu dědictví

Datum: Pondělí 20.02.2023
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Cyklus: Pondělky ve věži

Příspěvek představí celoevropskou federace nevládních organizací Europa Nostra, která je zaměřena na péči a ochranu evropského kulturního dědictví. Těžiště působení Europa Nostra můžeme vysledovat, kromě dalších, v těchto čtyřech klíčových oblastech: lobbing za péči a ochranu kulturního dědictví v Evropě, upozorňování na příklady dobré praxe, snaha o zviditelnění a ochranu ohrožených evropských památky a kontinuální zapojování odborné a široké veřejnosti do dané problematiky. Klub Za starou Prahu je jejím dlouholetým členem.

Fotogalerie

Fotografie: