Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Evropská fajáns a majolika ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě

Datum: Pondělí 13.02.2023
Čas: 18,00
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Denisa Hradilová
Cyklus: Pondělky ve věži

Slezské zemské muzeum v Opavě v rámci své sbírky umělecké historie uchovává velmi významnou kolekci evropské fajánse a majoliky. Jeden z nejvýznamnějších konvolutů v rámci muzejních sbírek České republiky není výjimečný jen co do množství sbírkových předmětů, ale především svou typologickou růzností a širokým časovým záběrem fajánse a majoliky od pozdního středověku do 19. století. Obsahuje artefakty španělské, italské, francouzské, nizozemské, německé, polské, rakouské i domácí provenience.

Fotogalerie

Fotografie: