Poslední publikace
Věstník 2022 / 3

Hotel Sofitel v bývalém dominikánském klášteře na Malé Straně

Budoucí přestavba bývalého dominikánského kláštera na Malé Straně na luxusní hotel zůstává velkým otazníkem – ještě stále může být příkladnou rehabilitací zničeného areálu, stejně jako vážným narušením charakteru Malé Strany, jakým je na Starém Městě nešťastný

Starší informace o této kauze jsou k dispozici ZDE.