Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Hotel U Sixtů: Staroměstské náměstí – Celená – Kamzíkova

17. 3. 2013: V samém centru Prahy ožívá další mimořádně kontroverzní projekt. Jedná se o přestavbu srostlice několika objektů kolem Sixtova domu čp. 553 na počátku Celetné ulice při Staroměstském náměstí.

Tento projekt je připravován již od poloviny 90. let 20. století a v průběhu dvaceti let střídavě usíná a opět se probouzí. O jedné z jeho předchozích fází, kdy měly být objekty připraveny pro síť hotelů Ritz-Carlton, jsme psali v roce 2004 ve Věstníku 1/2004.

Přestože některé části objektů, zejména dvorní budovy Sixtova domu jsou vinou dlouhodobé neúdržby v neutěšeném stavu a urychlená stavební záchrana by jim jen prospěla, v domě U Černého slunce čp. 556, Celetná 8 i ostatních objektech se dosud bydlí.

Přečtete si  tiskovou zprávu investora.

Proč tento projekt nepodporujeme?

1. Centrum města, již tak dost vylidněné, přijde o další desítky bytů a rezidentů.

2. Každý z domů má individuální stavební vývoj a historii, nyní svoji původní samostatnou identitu ztratí.

3. V mnoha případech budou vybourány či proraženy historické stavební konstrukce, aby mohly být vytvořeny dispozice hotelových pokojů, vnitřní provozní propojení jednotlivých domů, výstavba nových schodišť a chodeb, vložení výtahů a úpravy prostor pro služby typu fitnes, wellnes apod. Některé dvory budou zastřešeny.      

4. Historické domy v zájmu designového sjednocení přijdou o řadu původních dochovaných prvků (okna, dveře, dlažby, krovy…).

5. Fasády starých domů se stanou kulisou, nevypovídající nic pravdivého o životě stavebního organismu za nimi. 

6. Podporujeme tradiční bydení v centru města. 

Podrobnou informaci o aktuální fázi projektu přinesl internetový deník Česká pozice.

O podmínkách projektu bude jednat vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu v druhé polovině března.

Několik členů Klubu Za starou Prahu mělo možnost se do objektů podívat a fotogficky zaznamenat jejich současný stav.

 

Dům U Černého slunce, Celetná 8, Staré Město čp. 556

 

Neobvyklé pohledy na staroměstskou střešní krajinu z domu U Česrného slunce

Sixtův dům, Celetná 2, Staré Město, čp. 553,  dvůr a dvorní trakt poničení dlouholetou neúdržbou

Foto: Miloš Solař a Kateřina Bečková

-beč-