Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Informace ke zhotovení nové kopie kalendářní desky pražského orloje

V návaznosti na dopis zaslaný Klubem Za starou Prahu jsme obdrželi informace týkající se nové kalnedářní desky pražského orloje:

"V  návaznosti na Váš dopis ze dne 01. 02. 2024, si Vás dovoluje vlastník objektu Hlavní město Praha, zastoupené odborem služeb Magistrátu hlavního města Prahy, informovat o současném stavu výměny kalendářní desky pražského orloje Staroměstské radnice, Praha 1 - Staré Město. 
V současné době probíhá ze strany Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromovaných plastik Akademie výtvarných umění v Praze sběr a studium dostupných podkladů pro vytvoření nové kopie desky. Uvedený ateliér současně pracuje na přípravě vzorků pro simulaci dlouhodobého vlivu prostředí ve speciálních stárnoucích komorách. Na přípravě vzorků a volbě vhodných materiálů se stejně jako na následném vyhodnocení jejich životnosti podílí Ústav chemické technologie restaurování památek vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na jaře 2023 bylo zahájeno monitorování a sběr dat o prostředí orloje. Koncem letošního roku je plánována prezentace průzkumů a výsledků zkoušek životnosti.
Po vyhodnocení a získání relevantních výsledků průzkumů bude následovat samotná tvorba kopie kalendářní desky. Její realizace je plánována na cca 24 měsíců. Předpokládané osazení nové kopie kalendářní desky pražského orloje Staroměstské radnice v Praze připadá na přelom let 2026 a 2027.

S pozdravem,
Mgr. Jan Novotný"