Poslední publikace
Věstník 2019 / 3

Jak se Pražané bavili

Datum: Úterý 20.11.2018
Čas: 16.30 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: PhDr. E. Havlovcová
Cyklus: Porta Praga

Projdeme jednotlivými stoletími a podíváme se, jak se naši předkové bavili, jaké slavnosti byly ve městě připravovány. Zúčastníme se korunovací, náboženských svátků i šlechtických a měšťanských zábav - plesů, poutí aj. Zajdeme si i do kavárny, která se od 19. století stala místem setkávání mj. i různých uměleckých osobností. To vše budeme sledovat až do období první republiky. 
Přednáška je pořádána ve spolupráci s agenturou Porta Praga. Vstupné 80 Kč/ členové KZsP 20 Kč.